Meie koolist

Kooli ajalugu


Fakte Tallinna 32. Keskkooli ajaloost

1971, 1. juuli – Tallinna linna RSN TK Haridusosakonna poolt määratakse ametisse kooli direktoriks Harri Kelder.

1971, 30. august – vastvalminud koolihoone antakse üle valdajale – Tallinna 32. Keskkoolile.

1971, 1. september – avatakse Tallinna 32. Keskkool. Esimesel õppeaastal on koolis 30 klassikomplekti 1121 õpilasega. Õpilasi tuleb kokku 69 erinevast koolist.

1971, 1. oktoober – alustab tööd muusikaklass klaveri ja akordioni individuaalõpetusega, hiljem lisandub flöödiõpetus.

1971–1981 – koolis on süvendatud teatriõpetus ja kirjandusõpe.

1981 – lõpetatakse teatriklasside komplekteerimine.

1971/1972 – seatakse sisse autonduse ja kunstilise tekstiili erialad. Baasettevõteteks ond Tallinna Spetsialiseeritud Autobaas ja vabrik „Tekstiil“.

1972, kevad – saab alguse õpilastööde kevadnäituste traditsioon.

1972/1973 – kool alustab tööd kahes vahetuses. Selline olukord jätkus kuni 1983/84. õppeaastani.

•1974 – kooli lõpetab I lend.

1975/1976 – lisandub õmblustehnoloogia eriala, mille baasettevõtteks saab V. Klementi nimeline õmblustootmiskoondis.

1979/1980 – koolis on 52 klassikomplekti, 1919 õpilast ja 120 õpetajat. Tegemist on kõigi aegade suurima eesti õppekeelega üldharidusliku kooliga maailmas!

1980/1981 – hakatakse teatriõpetuse asemel õpetama tehnilist joonestamist, mille baasettevõtteks saab RPUI „Eesti Maaparandusprojekt“.

1983, 1986 – saavutatakse Tallinna koolide seas sportlike tulemuste eest III koht.

1987 – koolinoorte laulu- ja tantsupeost võtab meie koolist osa 6 kollektiivi.

1987/1988 – koostöös Eesti Teaduste Akadeemia Ajaloo Instituudiga alustab tegevust eesti ajaloo süvaõppega klass.

1988 – koolikorralduses minnakse ülelinnalise konkursi alusel üle haruharidusele.

1988 – kooli direktoriks saab Henn Unt.

1989 – sõlmitakse sõprusleping Soome kooliga Rautjärvelt.

1989 – avatakse tüdrukute klass – kodunduse klass.

1990 – avatakse autoõpetuse klass.

1990, kevad – kooli lõpetab I ajaloo süvaklass.

1991 – vabariiklikul kooliteatrite festivalil pälvib meie näitering publiku peapreemia.

1991 – kooli esindusvõistkond saavutab vabariiklikul mälumängu meistrivõistlustel I koha.

1990/1991 – koolis on 27 klassikomplekti ja 777 õpilast. Kooli avamisest peale töötavad koolis 9 õpetajat.

1993/1994 – alustatakse sotsiaal-majandusharu loomist. 1996. aasta kevadel lõpetab selles suunas I lend.

1994/1995 – kooli direktoriks saab Tarmo Salumaa.

1995/ 1996 – alates 5. klassist minnakse üle kursuste süsteemile.

1996/1997 – koolis on kolm õppesuunda: ajaloo-õigusharu, sotsiaal-majandusharu ja Taani programmidega ärikoolitus.

1997 – kooli direktoriks saab Mari-Anna Puskar.

1999 – avatakse IT-õppesuund.

2003 – koolis alustatakse taas teatriõpetusega.

2005 – komplekteeritakse neli 10. klassi.

2007/2008 – koolimaja täielik renoveerimine, mistõttu viiakse õppetöö nii Kaja kooli kui Tallinna 37. Keskkooli. Gümnaasiumis komplekteeritakse erandkorras kolm 10. klassi.

2007 – ilmuma hakkab koolileht Objektiiv.

2008, sügis – kool kolib renoveeritud majja tagasi. Taas komplekteeritakse gümnaasiumis neli 10. klassi.

2009 – luuakse kooli multimeedia õppesuund. Alguse saab Kultuuritaibu-nimelise viktoriiniturniiri korraldamise traditsioon.

2010/2011 – kooli direktoriks Aivo Toomistu.

2011, veebruar – algus andeka lapse tiitliga tunnustamisele veebruarikuisel vabariigi aastapäeva aktusel.

2011, juuni – gümnaasiumilõpetajate hulgas on erakordselt palju medaliste – kokku 23.

2011 – kooli direktoriks saab Maarja Merigan.

2011, november-detsember – tähistame suurejooneliselt kooli 40. sünnipäeva.

2011/2012 – algab üleminek uuele riiklikule õppekavale. Kooliteed alustab 1. klassis kolm klassitäit õpilasi.

2012-2013 – kooli direktori kohusetäitja ülesandeid täidab Mait Tõitoja.

2014, kevad – õpetaja Eva Kalbuse juhendatud 41. lennu teatriklassi lõpulavastus pälvib tunnustuse nii Tallinna kooliteatrite festivalil kui vabariiklikus lõppvoorus – mõlemas võidetakse festivali grand prix’ tiitel.

2014, august – esmakordselt toimub enne õppeaasta algust 10. klasside suvekool.

2015, kevad – õpetaja Piret Vachti juhendatud 43. lennu keskkonna- ja majandusklassi ülekooliline keskkonnaprojekt „Elustikutalgud” pälvib Keskkonnaametilt tunnustuse Keskkonnakäpp 2015.

Fakte Tallinna 32. Keskkooli ajaloost

1971, 1. juuli – Tallinna linna RSN TK Haridusosakonna poolt määratakse ametisse kooli direktoriks Harri Kelder.

1971, 30. august – vastvalminud koolihoone antakse üle valdajale – Tallinna 32. Keskkoolile.

1971, 1. september – avatakse Tallinna 32. Keskkool. Esimesel õppeaastal on koolis 30 klassikomplekti 1121 õpilasega. Õpilasi tuleb kokku 69 erinevast koolist.

1971, 1. oktoober – alustab tööd muusikaklass klaveri ja akordioni individuaalõpetusega, hiljem lisandub flöödiõpetus.

1971–1981 – koolis on süvendatud teatriõpetus ja kirjandusõpe.

1981 – lõpetatakse teatriklasside komplekteerimine.

1971/1972 – seatakse sisse autonduse ja kunstilise tekstiili erialad. Baasettevõteteks ond Tallinna Spetsialiseeritud Autobaas ja vabrik „Tekstiil“.

1972, kevad – saab alguse õpilastööde kevadnäituste traditsioon.

1972/1973 – kool alustab tööd kahes vahetuses. Selline olukord jätkus kuni 1983/84. õppeaastani.

•1974 – kooli lõpetab I lend.

1975/1976 – lisandub õmblustehnoloogia eriala, mille baasettevõtteks saab V. Klementi nimeline õmblustootmiskoondis.

1979/1980 – koolis on 52 klassikomplekti, 1919 õpilast ja 120 õpetajat. Tegemist on kõigi aegade suurima eesti õppekeelega üldharidusliku kooliga maailmas!

1980/1981 – hakatakse teatriõpetuse asemel õpetama tehnilist joonestamist, mille baasettevõtteks saab RPUI „Eesti Maaparandusprojekt“.

1983, 1986 – saavutatakse Tallinna koolide seas sportlike tulemuste eest III koht.

1987 – koolinoorte laulu- ja tantsupeost võtab meie koolist osa 6 kollektiivi.

1987/1988 – koostöös Eesti Teaduste Akadeemia Ajaloo Instituudiga alustab tegevust eesti ajaloo süvaõppega klass.

1988 – koolikorralduses minnakse ülelinnalise konkursi alusel üle haruharidusele.

1988 – kooli direktoriks saab Henn Unt.

1989 – sõlmitakse sõprusleping Soome kooliga Rautjärvelt.

1989 – avatakse tüdrukute klass – kodunduse klass.

1990 – avatakse autoõpetuse klass.

1990, kevad – kooli lõpetab I ajaloo süvaklass.

1991 – vabariiklikul kooliteatrite festivalil pälvib meie näitering publiku peapreemia.

1991 – kooli esindusvõistkond saavutab vabariiklikul mälumängu meistrivõistlustel I koha.

1990/1991 – koolis on 27 klassikomplekti ja 777 õpilast. Kooli avamisest peale töötavad koolis 9 õpetajat.

1993/1994 – alustatakse sotsiaal-majandusharu loomist. 1996. aasta kevadel lõpetab selles suunas I lend.

1994/1995 – kooli direktoriks saab Tarmo Salumaa.

1995/ 1996 – alates 5. klassist minnakse üle kursuste süsteemile.

1996/1997 – koolis on kolm õppesuunda: ajaloo-õigusharu, sotsiaal-majandusharu ja Taani programmidega ärikoolitus.

1997 – kooli direktoriks saab Mari-Anna Puskar.

1999 – avatakse IT-õppesuund.

2003 – koolis alustatakse taas teatriõpetusega.

2005 – komplekteeritakse neli 10. klassi.

2007/2008 – koolimaja täielik renoveerimine, mistõttu viiakse õppetöö nii Kaja kooli kui Tallinna 37. Keskkooli. Gümnaasiumis komplekteeritakse erandkorras kolm 10. klassi.

2007 – ilmuma hakkab koolileht Objektiiv.

2008, sügis – kool kolib renoveeritud majja tagasi. Taas komplekteeritakse gümnaasiumis neli 10. klassi.

2009 – luuakse kooli multimeedia õppesuund. Alguse saab Kultuuritaibu-nimelise viktoriiniturniiri korraldamise traditsioon.

2010/2011 – kooli direktoriks Aivo Toomistu.

2011, veebruar – algus andeka lapse tiitliga tunnustamisele veebruarikuisel vabariigi aastapäeva aktusel.

2011, juuni – gümnaasiumilõpetajate hulgas on erakordselt palju medaliste – kokku 23.

2011 – kooli direktoriks saab Maarja Merigan.

2011, november-detsember – tähistame suurejooneliselt kooli 40. sünnipäeva.

2011/2012 – algab üleminek uuele riiklikule õppekavale. Kooliteed alustab 1. klassis kolm klassitäit õpilasi.

2012-2013 – kooli direktori kohusetäitja ülesandeid täidab Mait Tõitoja.

2014, kevad – õpetaja Eva Kalbuse juhendatud 41. lennu teatriklassi lõpulavastus pälvib tunnustuse nii Tallinna kooliteatrite festivalil kui vabariiklikus lõppvoorus – mõlemas võidetakse festivali grand prix’ tiitel.

2014, august – esmakordselt toimub enne õppeaasta algust 10. klasside suvekool.

2015, kevad – õpetaja Piret Vachti juhendatud 43. lennu keskkonna- ja majandusklassi ülekooliline keskkonnaprojekt „Elustikutalgud” pälvib Keskkonnaametilt tunnustuse Keskkonnakäpp 2015.