Õppetöö

Õppetöö korraldus


Õppeaasta eesmärgid

2022/2023. õppeaasta üldeesmärgid on:

 1. Õpilase eneseteadlikuks kasvamine on toetatud.
 2. Õppeprotsess on mõtestatult juhitud.
 3. Õpetaja professionaalne areng on toetatud.
 4. Kogukond on kaasatud koolikultuuri kujundamisse.
 5. Süsteemne digiruum on käivitatud.
 6. Füüsiline ruum on kohandatud õpilassõbralikumaks ja õpetajat toetavamaks.
 7. Ruumikitsikus on leevendatud.

Õppetunnid, -perioodid ja koolivaheajad

Tunniplaan

Valikkursused

Järelevastamised ja konsultatsioonid

Tasemetööd

Põhikooli lõpueksamid

Gümnaasiumi riigi- ja koolieksamid

Õppenõukogud

Õpilase õpijõudluse analüüs puuduliku trimestrihinde kohta 2020/21 õa

Tagasiside lapsevanemalt puuduliku trimestrihinde kohta

Õpianalüüs gümnaasiumis

Õppeaasta eesmärgid

2022/2023. õppeaasta üldeesmärgid on:

 1. Õpilase eneseteadlikuks kasvamine on toetatud.
 2. Õppeprotsess on mõtestatult juhitud.
 3. Õpetaja professionaalne areng on toetatud.
 4. Kogukond on kaasatud koolikultuuri kujundamisse.
 5. Süsteemne digiruum on käivitatud.
 6. Füüsiline ruum on kohandatud õpilassõbralikumaks ja õpetajat toetavamaks.
 7. Ruumikitsikus on leevendatud.

Õppetunnid, -perioodid ja koolivaheajad

Tunniplaan

Valikkursused

Järelevastamised ja konsultatsioonid