Õppetöö

Õppetöö korraldus


Õppeaasta eesmärgid

2020/2021. õppeaasta üldeesmärgid on:

  • Nüüdisaegse õpikäsituse laialdasem omaks võtmine ja selle igapäevane rakendamine.
  • Vastutustundliku koolipere kujundamine.
  • Koostöö parendamine ja uute koostöövormide algatamine.

Õppetunnid, -perioodid ja koolivaheajad

Tunniplaan

Valikkursused

Järelevastamised ja konsultatsioonid

Tasemetööd

Põhikooli lõpueksamid

Gümnaasiumi riigi- ja koolieksamid

Sündmuste plaan

Õppenõukogud

Õpianalüüs põhikoolis

 

 

 

Õppeaasta eesmärgid

2020/2021. õppeaasta üldeesmärgid on:

  • Nüüdisaegse õpikäsituse laialdasem omaks võtmine ja selle igapäevane rakendamine.
  • Vastutustundliku koolipere kujundamine.
  • Koostöö parendamine ja uute koostöövormide algatamine.

Õppetunnid, -perioodid ja koolivaheajad

Tunniplaan

Valikkursused

Järelevastamised ja konsultatsioonid

Tasemetööd

Põhikooli lõpueksamid

Gümnaasiumi riigi- ja koolieksamid

Sündmuste plaan

Õppenõukogud

Õpianalüüs põhikoolis