Õppetöö

Õppetöö korraldus


Õppeaasta eesmärgid

2021/2022. õppeaasta üldeesmärgid on:

  1. Nüüdisaegse õpikäsituse laialdasem omaks võtmine ja selle igapäevane rakendamine.
  2. Vastutustundliku koolipere kujundamine.
  3. Koostöö parendamine ja uute koostöövormide algatamine.

Õppetunnid, -perioodid ja koolivaheajad

Tunniplaan

Valikkursused

Järelevastamised ja konsultatsioonid

Tasemetööd

Põhikooli lõpueksamid

Gümnaasiumi riigi- ja koolieksamid

Õppenõukogud

Õpilase õpijõudluse analüüs puuduliku trimestrihinde kohta 2020/21 õa

Tagasiside lapsevanemalt puuduliku trimestrihinde kohta

Õpianalüüs gümnaasiumis

Õppeaasta eesmärgid

2021/2022. õppeaasta üldeesmärgid on:

  1. Nüüdisaegse õpikäsituse laialdasem omaks võtmine ja selle igapäevane rakendamine.
  2. Vastutustundliku koolipere kujundamine.
  3. Koostöö parendamine ja uute koostöövormide algatamine.

Õppetunnid, -perioodid ja koolivaheajad

Tunniplaan

Valikkursused

Järelevastamised ja konsultatsioonid

Tasemetööd

Põhikooli lõpueksamid