Uudised

Kaasava hariduse projektist 05. aprill kool


Tallinna 32. Keskkool osales projektis “Kaasava hariduse põhimõtete rakendamise toetamine Tallinna koolides”: https://www.tallinn.ee/est/haridus/kaasavharidus

Projekti eesmärk on suurendada Tallinna üldhariduskoolide võimekust kaasava hariduse põhimõtete rakendamiseks ja haridusliku erivajadusega õpilaste kaasamiseks õpikeskkonna arendamise kaudu. 

Tallinna 32. Keskkool osales projektis “Kaasava hariduse põhimõtete rakendamise toetamine Tallinna koolides”: https://www.tallinn.ee/est/haridus/kaasavharidus

Projekti eesmärk on suurendada Tallinna üldhariduskoolide võimekust kaasava hariduse põhimõtete rakendamiseks ja haridusliku erivajadusega õpilaste kaasamiseks õpikeskkonna arendamise kaudu.