Koolielu

Aktiiv


Meie Aktiivi leiad Instagramist

Aktiivi missiooniks on suurendada õpilaste kaasatust koolielu kujundamises ning otsustusprotsessides, tõsta kooliõpilaste seas aktiivsust, luues seeläbi ühtsustunde ning kaasata õpilasi koolisündmuste korraldamisse. 

Aktiivi tööd juhib huvijuht Kristel Kubber.
 

Aktiivi juhatus

Aktiivi juht Evaliis Läll 11.b
Aktiivi sündmuste grupi juht Anete Põltsama 12.d
Aktiivi meediagrupi juht Maris Koppel 12.d
Aktiivi tehnikagrupi juht Georg Pallas 11.a
Aktiivi kunstigrupi juht Heti Darleen Vihman 11.d

Aktiivis on ligi 100 liiget 9.-12. klassidest.  

Kirjuta meile:
Aktiiv: aktiiv@32kk.edu.ee

 

Meie Aktiivi leiad Instagramist

Aktiivi missiooniks on suurendada õpilaste kaasatust koolielu kujundamises ning otsustusprotsessides, tõsta kooliõpilaste seas aktiivsust, luues seeläbi ühtsustunde ning kaasata õpilasi koolisündmuste korraldamisse. 

Aktiivi tööd juhib huvijuht Kristel Kubber.
 

Aktiivi juhatus

Aktiivi juht Evaliis Läll 11.b
Aktiivi sündmuste grupi juht Anete Põltsama 12.d
Aktiivi meediagrupi juht Maris Koppel 12.d
Aktiivi tehnikagrupi juht Georg Pallas 11.a
Aktiivi kunstigrupi juht Heti Darleen Vihman 11.d

Aktiivis on ligi 100 liiget 9.-12. klassidest.  

Kirjuta meile:
Aktiiv: aktiiv@32kk.edu.ee