Koolielu

Aktiiv


Meie Aktiivi leiad Instagramist

Aktiivi missiooniks on suurendada õpilaste kaasatust koolielu kujundamises ning otsustusprotsessides, tõsta kooliõpilaste seas aktiivsust, luues seeläbi ühtsustunde ning kaasata õpilasi koolisündmuste korraldamisse. 

Aktiivi tööd juhib huvijuht Kristel Kubber.
 

Aktiivi juhatus

Aktiivi juht Anete-Elisabeth Luukas 12.D
Aktiivi sündmuste grupi juht Astrid Näälik 12.D
Aktiivi meediagrupi juht Helena Angela Kiisler 12.D
Aktiivi tehnikagrupi juht Kevin Roosileht 12.B
Aktiivi kunstigrupi juht Paula Puu 12.C
Kooliehe peatoimetaja Katarina Raud 11.A

Aktiivis on ligi 120 liiget 9.-12. klassidest.  

Kirjuta meile:
Aktiiv: aktiiv@32kk.edu.ee

 

Meie Aktiivi leiad Instagramist

Aktiivi missiooniks on suurendada õpilaste kaasatust koolielu kujundamises ning otsustusprotsessides, tõsta kooliõpilaste seas aktiivsust, luues seeläbi ühtsustunde ning kaasata õpilasi koolisündmuste korraldamisse. 

Aktiivi tööd juhib huvijuht Kristel Kubber.
 

Aktiivi juhatus

Aktiivi juht Anete-Elisabeth Luukas 12.D
Aktiivi sündmuste grupi juht Astrid Näälik 12.D
Aktiivi meediagrupi juht Helena Angela Kiisler 12.D
Aktiivi tehnikagrupi juht Kevin Roosileht 12.B
Aktiivi kunstigrupi juht Paula Puu 12.C
Kooliehe peatoimetaja Katarina Raud 11.A

Aktiivis on ligi 120 liiget 9.-12. klassidest.  

Kirjuta meile:
Aktiiv: aktiiv@32kk.edu.ee