Järelevastamised ja konsultatsioonid

Õpetajate konsultatsioonide ajadlink opens on new page

7.-12. klassi õpilaste kirjalikud järelvastamised toimuvad alates 26. septembrist reeglina kahel kindlal ajal nädalas:

  • teisipäeviti 8.-9. tunni ajal (algus kell 14.45) ruumis 317
  • neljapäeviti 8.-9. tunni ajal (algus kell 14.45) ruumis 317

Kirjalikule järelvastamisele tuleb õpilasel eelnevalt registreeruda ja seda hiljemalt järelvastamisele eelneva päeva kella 15.00-ks. Hilisemate registreerimiste puhul ei jõua info õpetajani, mis omakorda tähendab, et vastama tulles ei ole kohapeal õpilase jaoks järeltööd olemas.

Ühel ja samal päeval saab õpilane sooritada maksimaalselt 2 järeltööd.
Iga töö jaoks tuleb end eraldi registreerida, et info jõuaks vastava õpetajani.

Järelvastamisele registreerimine toimub SIINlink opens on new page.

Järelvastamisele tulles tuleb õpilasel muuhulgas kaasa võtta oma õpilaspilet.

Kui õpilane registreeritud järelvastamisele tulla ei saa, tuleb sellest kindlasti hiljemalt järelvastamise päeva keskpäevaks teavitada e-kirjaga oma aineõpetajat, kes võimalusel määrab järelvastamiseks uue tähtaja. Kui info järelvastamiselt puudumisest ja selle põhjusest aegsasti aineõpetajani ei jõua, ei ole õpilasel võimalik enam sama järeltööd sooritada.
 

Kõik 1.-6. klassi järelvastamised, aga ka suulised ja muud individuaalsed järelvastamised toimuvad ikka oma aineõpetaja juures.

Avaldatud 27.02.2020. Viimati muudetud 26.09.2023.