Valikained

Tallinna 32. Keskkooli gümnaasiumis tuleb gümnasistil lisaks kohustuslikele kursustele kolme õppeaasta jooksul valida minimaalselt 4 valikkursust.

2023/2024. õppeaasta valikkursuste ainekaardid:

Valikkursustele registreerumine toimub elektrooniliselt klassilistide vahendusel.

Meelespea:

  • Kursusele registreerudes annab õpilane nõusoleku ja lubaduse vastav kursus ka läbida. Valikkursusest saab loobuda õppeaasta keskel vaid väga erandkorras. Selleks tuleb kontakteeruda õppealajuhataja Kerstin Vessikuga.
  • Valikkursus avatakse, kui soovijaid on vähemalt 16 õpilast. Järelikult on ka võimalik, et vähese huvi korral kursust ei pakuta ning huvilised paigutatakse ringi ülejäänud valikutesse.
  • Kui kursusel on osalejate arv piiritletud, siis rühm komplekteerub kiirematest registreerujatest. Kindlasti loeb, mitmenda valikuna on õpilane selle aine registreerumisel oma pingereas märkinud.
  • Valikkursuste osalejate nimekirjad edastatakse samuti klassilistidesse.
  • 11. ja 12. klassi valikkursused alustavad sügisel kohe I perioodist. 10. klassi valikkursused alustavad oktoobrikuus alates II perioodist.
  • Kõik valikkursuste hinded kanduvad automaatselt lõputunnistusele, mis tähendab, et õpilase valikud peavad olema läbimõeldud.

Valikkursusena lähevad muuhulgas arvesse osalemine gümnaasiumi noortekooris, gümnaasiumi näiteringis KOKK, gümnaasiumi rahvatantsutrupis Tulilinnud. Samuti arvestatakse valikkursusena aktiivset osavõttu õpilasesinduse, Aktiivi, Spordivaimu ja ajalooaktiivi Historica 32 töös.

Lisaks kooli pakutud valikkursustele on võimalik valikkursusena arvestada ka õpinguid erinevate õppeasutuste, huvikoolide ja spordikoolide juures ja/või osalemist koostööprojektides. Nii lähevad arvesse Tartu Ülikooli Teaduskoolis, Tallinna Tehnikaülikooli Tehnoloogiakoolis, Tallinna Ülikooli Õpilasakadeemias, aga ka muusika- ja kunstikoolis või mujal läbitud kursused. Täpsema info selle kohta õppejuht Kerstin Vessikult.

Avaldatud 10.05.2018. Viimati muudetud 27.09.2023.