Kooli ajalugu

50 fakti 50-aastasest Tallinna 32. Keskkoolist

 1. Kooli esimene direktor Harri Kelder asus ametisse 1. juulil 1971.
 2. Tallinna 32. Keskkool avati 1. septembril 1971. Esimesel õppeaastal oli koolis 30 klassikomplekti 1121 õpilasega. Õpilasi tuli kokku 69 erinevast koolist.
 3. Praeguste õppesuundade asemel sai kooli algusaegadel õppida muusikaklassis, spetsialiseerudes kas klaveri-, akordioni- või flöödimängule. Lisaks olid koolis varem autonduse klass, kunstilise tekstiili klass, õmblusklass, tehnilise joonestamise klass, Taani ärikoolituse klass, IT-klass.
 4. Praegustest õppesuundadest kõige varasem on teatriõpetuse suund, millega tehti koolis algust  1971. aastal ja mis toimis siis kuni 1981. aastani. Teatriõpetusega taasalustati 2003. aastal.
 5. Kõige vanem ja järjepidevam õppesuund on ajalugu, mis loodi koostöös Eesti Teaduste Akadeemia ajaloo instituudiga. Koolis on ajalooklassid alates 1987. aastast kuni siiani.
 6. Kooli esimene direktor Harri Kelder oli erialalt ajalooõpetaja.
 7. Kool on töötanud kahes vahetuses (on hommikupoolsemad ja õhtupoolsemad klassid) nii aastatel 1972-1984 kui ka alates 2012. aastast kuni praeguseni. 
 8. 1974. aastal lõpetas kooli 1. lend.
 9. Õppeaastal 1979/1980 oli koolis 52 klassikomplekti, 1919 õpilast ja 120 õpetajat. Tegemist oli kõigi aegade suurima eesti õppekeelega üldharidusliku kooliga maailmas!
 10. Koolilehe tegemise traditsiooni algatas 1980ndate lõpus kooli teine direktor Henn Unt,  kes tuli kooli tööle 1982. aastal kehalise kasvatuse õpetajaks, kellest 1985. aastal sai majandusjuhataja ja 1988. aastal Tallinna 32. Keskkooli direktor.
 11. Koolil on olnud vähemalt 5 koolilehte: Liivakell, Kooli Prii, Versus, Kruvikeeraja, Objektiiv, Kiilitaja. Kooli 50. sünnipäevaks loodi 2021. aastal ka kooliblogi Kiilitaja,  mille nimi saadi Kiili + Teataja = Kiilitaja. 
 12. Perioodõpe sai koolis alguse 1995. aastal, mil perioodõppele mindi üle alates 5. klassist.
 13. Tallinna 32. Keskkoolis praegu toimivast viiest õppesuunast neli on loodud 1990ndatel ja 2000ndatel direktor Mari-Anna Puskari eestvedamisel: ajalugu-õigus, multimeedia (algul nimetusega infotehnoloogia), teatriõpetus, humanitaaria.
 14. Õppeaastal 2007/2008 oli kool remondis ning õppetöö viidi üle nii nn Kaja kooli Kaja kultuurikeskuse taga kui ka Tallinna 37. Keskkooli, kus algklassidel tuli koolis käia pärastlõunases vahetuses.
 15. Alates aastast 2008 on gümnaasiumi lõpetanud igal kevadel 4 paralleeli ehk 4 klassi õpilasi.
 16. Kultuuritaibu viktoriini algatas 2009. aastal emakeeleõpetaja ja praegune õppejuht Kerstin Vessik. Nüüdseks on emakeeleõpetajad koos teatriõpetajatega seda järjepidevalt korraldanud juba 13 hooaega ehk 13 aastat.
 17. Alates 2011. aastast kuulutatakse veebruarikuu vabariigi aastapäeva aktuse raames välja andeka lapse tiitli pälvijad. Koos tänavuste laureaatidega on läbi aegade andeka lapse tiitli pälvinud koolis kokku 34 õpilast. 
 18. 2012. aastal alustas kooli õpilasesindus uut traditsiooni anda iga õppeaasta lõpus kevadel välja aasta teo auhind. Aasta teo kandidaadid valivad välja õpilasesindus, Aktiiv ja arendusnõukogu ning tiitli saab see tegu, mis saab koolipere rahvahääletuse tulemusel kõige rohkem hääli.
 19. Lisaks tavapärasele õpilasesindusele tegutsevad koolis alates 2014. aastast huvijuht Kristel Kubberi eestvedamisel Aktiiv ning alates 2017. aastast spordijuht Meelis Raiendi eestvedamisel Spordivaim.
 20. 2014. aasta augustis toimub esmakordselt alustavate 10ndike suvekool, kus klassid, klassijuhatajad ja alustav lend omavahel tuttavaks saab.
 21. Alates 2015. aastast tegutseb koolis teatriõpetaja Eva Kalbuse eestvedamisel näitering KOKK ja alates aastast 2016  tantsuõpetaja Tiiu Üksiku juhendamisel rahvatantsurühm Tulilinnud.
 22. 2016. aastal loodi Tallinna 32. Keskkooli 45. sünnipäeva puhul kooli sümboolikaga lipsud ja lehvid, et muidu õhus tuntav “meie kooli tunne” kooliperet ka visuaalselt ühendaks.
 23. Kooli 45. juubeliaastal 2016. aasta kevadel asutati Tallinna 32. Keskkooli esimese direktori Harri Kelderi nimeline stipendium, mille eesmärk on tunnustada ja innustada abiturienti, kellel on plaanis jätkata gümnaasiumi lõpetamise järel õpinguid pedagoogika või hariduse valdkonnas. Stipendiumi annab välja Loova Partnerluse MTÜ koostöös kooliga. Stipendiaate on nüüdseks kogunenud 7.
 24. Alates 2017. aasta kevadest tunnustatakse õppeaasta lõpus parimaid ainetundjaid aasta tegija tiitliga. Aasta tegija kandidaadid ja laureaadid valivad välja aineõpetajad. 
 25. Alates 2018. aastast toimuvad ülekoolilised Maailmapäevad, mis 2020. aastal pälvisid MTÜ Mondo konkursil esikoha ning tänu sellele käis peakorraldaja õpetaja Maarit Jõemägi auhinnareisil Myanmaris.
 26. 2018. aastal pälvis Tallinna 32. Keskkool esimesena Eesti koolidest aasta kooli tiitli, mille andis üle toonane haridus- ja teadusminister Mailis Reps 1. juuni varahommikul koolihoovist toimunud otsesaates “Terevisioon”.
 27. 2019. aastal pälvis direktor Maarja Merigan konkursil “Eestimaa õpib ja tänab” aasta koolijuhi tunnustuse.
 28. 2020. aasta kevadel tabas Eestit ja kogu maailma COVID-19 pandeemia, mistõttu suunati kõik Eesti koolid alates märtsist distantsõppele. Koolimajja sel kevadel õpilased õppima ei saanudki. Tunnid ja kooliüritused toimusid veebis. Koolimajast jagati soovijaile toidupakke. Põhikooli lõpueksamid jäid 9. klassidel ära. Gümnaasiumi lõpueksamid olid 12. klassidel vabatahtlikud. Lõpuaktused pidasime koolihoovis, kuhu publikuks sai lubada vaid piiratud hulgal õpetajaid ja lapsevanemaid.
 29. Ametlikult on koolimajas klassiruume 45, lisaks aula, võimla, aeroobikasaal, jõusaal, raamatukogu, õpetajate toad, söökla, puhvet, tervisekabinet ning muud administratiivruumid.
 30. Koolimaja välistrepil on 9 astet, mis tuleb läbida enne majja sisenemist.
 31. Tänasel Tallinna 32. Keskkoolil on 2 sõpruskooli: Soomes Hyvinkääl Tapaainlinnan kool  ning Venemaal Peterburi 619. kool.
 32. Seisuga 05.05.2022 õpib koolis 1142 õpilast, kellest 306 on algkoolis (1.-4. klass), 429 on põhikoolis (5.-9. klass), 407 on gümnaasiumis (10.-12. klass). 
 33. Seisuga 05.05.2022 on praeguste õpilaste puhul kõige populaarsemad eesnimed  Mia / Miia (29 õpilast) ja Karl / Carl (23 õpilast) ning perekonnanimed Kuusk (6 õpilast), Lipp (6 õpilast), Raud (6 õpilast), Tamm / Tamme (6 õpilast).
 34. Tänases Tallinna 32. Keskkoolis töötab 14 kooli vilistlast: Merike Leitmäe, Toomas Lõhmuste, Maris Ots, Jana Einard, Eeva Laul, Anne Almet, Maila Midri, Ilmar Tomusk, Marlys Aljasmäe, Kaur Hendrikson, Eva Liisa Sepp, Maarja Hindoalla,  Liis Lõhmuste, Merilin Ojala.
 35. Kõige staažikam koolitöötaja on õppetöö koordinaator Ene Kasak, kes on koolis tööl alates selle avamisest ehk siis juba 50 ja peagi enam aastat.
 36. Koolis tegutseb 32-liste klubi, kuhu kuuluvad need õpetajad ja koolitöötajad, kes on koolis tööl olnud 32 aastat. Klubil on 18 liiget, kellest 2022. aasta kevadel töötavad koolis Ene Kasak, Malle Vakepea, Viivika Aguraiuja, Ellen Orover, Siiri Mets, Kaire Lõhek.
 37. Õppeaastal 2021/2022 on õpetajate ja teiste koolitöötajate sünnipäevi kõige rohkem juunikuus. Kõige sünnipäevade rohkem päev on 3. juuni, mil pidupäeva tähistavad õppejuht Kerstin Vessik, huvijuht Kristel Kubber ja geograafiaõpetaja Eveli Habakuk.
 38. Läbi aegade on kooli lõpetamisel pälvinud kuldmedali 106 õpilast ja hõbemedali 199 õpilast. Eriti medalirohke oli 2011. aasta kevad, mil medaliga lõpetas kooli 23 õpilast.
 39. Meie kooli vilistlaste hulgas on mitmed tuntud ja nimekad inimesed: kirjanikud Andrus Kivirähk, Ilmar Tomusk, Jaanus Vaiksoo, Kärt Hellerma, Ülo Mattheus, Paavo Matsin; näitlejad Andrus Vaarik, Anne Veesaar, Laine Mägi, Raivo E. Tamm, Risto Vaidla, Joosep Uus, Roland Laos, Saara Pius, Jaune Kimmel, Henessi Schmidt, Märten Metsaviir; lavastajad Peeter Raudsepp, Toomas Lõhmuste, Gerda Kordemets; muusikud Tõnu Trubetsky, Inger, Karolin Kõrre, Renate Salurand; räppar Säm ehk Sam Schmidt; sotsioloog Juhan Kivirähk; maletaja Jaan Ehlvest; fotograaf Hele-Mai Alamaa; moeloojad Lilli Jahilo, Maret Soom, Urmas Väljaots; poliitikud Anto Liivat, Jaanus Karilaid; ajakirjanik ja telesaadete juht Urmas Vaino; arst Anneli Talvik.
 40. Iga aasta jaanuarikuu viimasel reedel tähistame oma kooli päeva ehk kooli sünnipäeva. Traditsiooni algatas direktor Mari-Anna Puskar 2005. aastal. 
 41. Tallinna 32. Keskkooli põhiväärtused on avatus, loovus, hoolivus ja vastutus. 
 42. Kooli tunnuslause ütleb, et õppimine teeb õnnele teed, kool kingib kaardi ja kompassi.
 43. Kooli logol kujutatakse viit kasvavat sammast: kolm sinist sammast sümboliseerivad haridusteed (st põhiharidust, gümnaasiumiharidust, edasist enesetäiendust, sh kõrgharidust) ning kaks halli sammast tähistavad eeskujusid-õpetajaid ja inimest ümbritsevat keskkonda. Logo allosas on kooli nimi.
 44. Praeguse koolilaulu autor on kooli 9. lennu vilistlane Villu Valdmaa. Koolilaul valmis 10. juunil 2006. Koolilaulule lõi video nüüdseks 45. lennu vilistlane Maarja Tosin oma gümnaasiumi praktilise töö käigus aastal 2017.
 45. Kooli sisehoovis on skulptuur “Silm”, mille autor on skulptor Juta Eskel.
 46. Koolihoovis on mitmekülgne spordipark madalseikluspargi, kiikingu kiige, ronimisseina, jõulinnaku, palliplatside, palliseina, jalgpalliväljaku, lauatenniselaudade ja välitribüünidega. Kooli sisehoovis on noorematele õpilastele ja ümbruskonna lastele mänguväljak kiikede, ronilate, palliseina ja tasakaalupoomidega.
 47. Koolihoovis on 3 pühendusega pinki: pink kooli esimesele direktorile Harri Kelderile, pink kooli praeguse kuvandi loojale direktor Mari-Anna Puskarile ja pink Tallinna 32. Keskkooli õpetajale.
 48. Kooli raamatukogust leiab vilistlaste autogrammidega seinaposti ja vilistlaste näopiltidega klaasgraveeringu, mis valmis 49. lennu õpilase Merili Lombi praktilise tööna 2021. aastal.
 49. Kooli 50. juubeli puhul kujundas 2021. aasta suvel 37. lennu vilistlane Salme Kulmar koolimaja otsaseinale kunstiteose “Tulevikku vaatajad”.
 50. Kooli 50. juubeliks valmis ajalooõpetaja Triin Viiron koostamisel juubeliraamat, milles on 495 lehekülge, 272 fotot ja 110 lugu.

Fakte Tallinna 32. Keskkooli ajaloost

1971, 1. juuli – Tallinna linna RSN TK Haridusosakonna poolt määratakse ametisse kooli direktoriks Harri Kelder.

1971, 30. august – vastvalminud koolihoone antakse üle valdajale – Tallinna 32. Keskkoolile.

1971, 1. september – avatakse Tallinna 32. Keskkool. Esimesel õppeaastal on koolis 30 klassikomplekti 1121 õpilasega. Õpilasi tuleb kokku 69 erinevast koolist.

1971, 1. oktoober – alustab tööd muusikaklass klaveri ja akordioni individuaalõpetusega, hiljem lisandub flöödiõpetus.

1971–1981 – koolis on süvendatud teatriõpetus ja kirjandusõpe.

1981 – lõpetatakse teatriklasside komplekteerimine.

1971/1972 – seatakse sisse autonduse ja kunstilise tekstiili erialad. Baasettevõteteks ond Tallinna Spetsialiseeritud Autobaas ja vabrik „Tekstiil“.

1972, kevad – saab alguse õpilastööde kevadnäituste traditsioon.

1972/1973 – kool alustab tööd kahes vahetuses. Selline olukord jätkus kuni 1983/84. õppeaastani.

•1974 – kooli lõpetab I lend.

1975/1976 – lisandub õmblustehnoloogia eriala, mille baasettevõtteks saab V. Klementi nimeline õmblustootmiskoondis.

1979/1980 – koolis on 52 klassikomplekti, 1919 õpilast ja 120 õpetajat. Tegemist on kõigi aegade suurima eesti õppekeelega üldharidusliku kooliga maailmas!

1980/1981 – hakatakse teatriõpetuse asemel õpetama tehnilist joonestamist, mille baasettevõtteks saab RPUI „Eesti Maaparandusprojekt“.

1983, 1986 – saavutatakse Tallinna koolide seas sportlike tulemuste eest III koht.

1987 – koolinoorte laulu- ja tantsupeost võtab meie koolist osa 6 kollektiivi.

1987/1988 – koostöös Eesti Teaduste Akadeemia Ajaloo Instituudiga alustab tegevust eesti ajaloo süvaõppega klass.

1988 – koolikorralduses minnakse ülelinnalise konkursi alusel üle haruharidusele.

1988 – kooli direktoriks saab Henn Unt.

1989 – sõlmitakse sõprusleping Soome kooliga Rautjärvelt.

1989 – avatakse tüdrukute klass – kodunduse klass.

1990 – avatakse autoõpetuse klass.

1990, kevad – kooli lõpetab I ajaloo süvaklass.

1991 – vabariiklikul kooliteatrite festivalil pälvib meie näitering publiku peapreemia.

1991 – kooli esindusvõistkond saavutab vabariiklikul mälumängu meistrivõistlustel I koha.

1990/1991 – koolis on 27 klassikomplekti ja 777 õpilast. Kooli avamisest peale töötavad koolis 9 õpetajat.

1993/1994 – alustatakse sotsiaal-majandusharu loomist. 1996. aasta kevadel lõpetab selles suunas I lend.

1994/1995 – kooli direktoriks saab Tarmo Salumaa.

1995/ 1996 – alates 5. klassist minnakse üle kursuste süsteemile.

1996/1997 – koolis on kolm õppesuunda: ajaloo-õigusharu, sotsiaal-majandusharu ja Taani programmidega ärikoolitus.

1997 – kooli direktoriks saab Mari-Anna Puskar.

1999 – avatakse IT-õppesuund.

2003 – koolis alustatakse taas teatriõpetusega.

2005 – komplekteeritakse neli 10. klassi.

2007/2008 – koolimaja täielik renoveerimine, mistõttu viiakse õppetöö nii Kaja kooli kui Tallinna 37. Keskkooli. Gümnaasiumis komplekteeritakse erandkorras kolm 10. klassi.

2007 – ilmuma hakkab koolileht Objektiiv.

2008, sügis – kool kolib renoveeritud majja tagasi. Taas komplekteeritakse gümnaasiumis neli 10. klassi.

2009 – luuakse kooli multimeedia õppesuund. Alguse saab Kultuuritaibu-nimelise viktoriiniturniiri korraldamise traditsioon.

2010/2011 – kooli direktoriks Aivo Toomistu.

2011, veebruar – algus andeka lapse tiitliga tunnustamisele veebruarikuisel vabariigi aastapäeva aktusel.

2011, juuni – gümnaasiumilõpetajate hulgas on erakordselt palju medaliste – kokku 23.

2011 – kooli direktoriks saab Maarja Merigan.

2011, november-detsember – tähistame suurejooneliselt kooli 40. sünnipäeva.

2011/2012 – algab üleminek uuele riiklikule õppekavale. Kooliteed alustab 1. klassis kolm klassitäit õpilasi.

2012-2013 – kooli direktori kohusetäitja ülesandeid täidab Mait Tõitoja.

2014, kevad – õpetaja Eva Kalbuse juhendatud 41. lennu teatriklassi lõpulavastus pälvib tunnustuse nii Tallinna kooliteatrite festivalil kui vabariiklikus lõppvoorus – mõlemas võidetakse festivali grand prix’ tiitel.

2014, august – esmakordselt toimub enne õppeaasta algust 10. klasside suvekool.

2015, kevad – õpetaja Piret Vachti juhendatud 43. lennu keskkonna- ja majandusklassi ülekooliline keskkonnaprojekt „Elustikutalgud” pälvib Keskkonnaametilt tunnustuse Keskkonnakäpp 2015.

Avaldatud 18.04.2019. Viimati muudetud 08.09.2022.