Eelkool

Tallinna 32.Keskkoolis korraldab eelkooli tööd:
Juku ja Juta erahuvikool
Logoservi Huvikool

Juku ja Juta erahuvikool (JUKUJUTA OÜ peetav erahuvikool)

Juku ja Juta on kaks uudishimulikku last, kes soovivad õppida lusti ja mänguga eesti keelt, matemaatikat, loodusõpetust ja loovust. Kui sinagi soovid koos nendega uusi teadmisi omandada, siis ootan sind eelkooli esimesse tundi juba 5. septembril 2024.

Eelkooli ühe rühma suurus on kuni 18 õpilast, et õpetaja jõuaks tegeleda iga lapsega.

Õppemaks on 55€ kuus. Hind sisaldab kõiki õppematerjale v.a kirjutusvahendeid.

2024/2025. õppeaasta tunnid toimuvad Tallinna 32. Keskkoolis (Mustamäel) neljapäeviti kell 17.00 – 19.00

Õppeperiood on septembrist aprilli lõpuni.

Pane enda laps eelkooli kirja siinlink opens on new page

 

Logoservi Huvikool (Logoserv OÜ peetav erahuvikool)

KORRALDAJA: Logoservi Huvikool, vaata www.eelkool.comlink opens on new page

Võtke meiega ühendust: info@logoserv.eelink opens on new page või 52 345 46, kontaktisik Ervin Laanvee.

ÕPPEPERIOOD: 1. septembrist kuni 31. maini KOLMAPÄEVITI kell 17:00-19:00 või LAUPÄEVITI kell 10:00-12:00

KLASSID: üldklass (6-7-aastased) 

ÕPETAJAD: Ervin Laanvee, Piret Laanvee.

Lapsed läbivad õppekava VALMISTUME KOOLIKS, mille läbides saavad tunnistuse.

MEIE EELKOOL on intensiivne, kiire, tempokas, tähelepanu sotsiaalsel kohanemisel ja õpioskuste omandamisel.

ÕPPESISU

  • ÜLDINE ARENG tunnetus- ja õpioskused, enesekohased oskused, sotsiaalsed oskused, emotsionaalne areng, üldmotoorika areng läbi rütmisalmide, suhtumine õppetöösse
  • EESTI KEEL lugema ja kirjutama õppimine (oskab jutustada, arutleda, oskab töötada iseseisvalt aabitsaga, oskab hääliku- ja sõrmemänge, veerib/loeb kokku 1-2-silbilisi sõnu trükitähtedega, tunneb tähti, kirjutab joonistähtedega 1-2-silbilisi sõnu joonelisse vihikusse)
  • MATEMAATIKA matemaatika õppimine (rühmitab ja järjestab loogika alusel, liidab ja lahutab 12 piires, loendab 12-ni, kella tunneb pool- ja täistundides, kirjutab ruudulisse vihikusse)
  • MÄNGIME JA LAULAME INGLISE KEELES (tervitab, tänab, oskab poest osta, loendab, tunneb värve, mängib ja laulab inglise keeles)
  • KUNST meisterdamine (tunneb erinevaid materjale, oskab iseseisvalt ja õpetaja abiga meisterdada pühadeks, kingituseks, kaunistuseks)

Võtame lastelt ära koolihirmu, õpetame neile lugupidavat suhtumist õpetajasse, täiskasvanutesse ning teistesse lastesse. Õpetame neid ise oma tegevusi juhtima, suhtuma oma töösse tõsiselt ning tundma õppimisest ning oma edusammudest rõõmu. Toetame perekonda lapse alushariduse omandamisel ning nõustame vajadusel lapsevanemaid.

NB! Eelkoolirühma võetakse kõik soovijad ilma katseteta. Rühma maksimaalne suurus 25 õpilast. Vajadusel moodustatakse lisarühm.

Iga nädal saab lapsevanem tagasisidet õpitu kohta.

Registreerida saab meiliaadressil: info@logoserv.eelink opens on new page või kodulehel www.eelkool.comlink opens on new page

 

Avaldatud 25.03.2020. Viimati muudetud 17.05.2024.