KiVa

Tallinna 32. Keskkoolis rakendatakse alates 2023. aastast KiVa programmi!

KiVa on Soome haridus- ja kultuuriministeeriumi tellitud ning Turu ülikooli teadlaste poolt välja töötatud koolidele suunatud kiusamise vähendamise programm. KiVa programmi kasutatakse lisaks Soomele juba rohkem kui 20 riigis üle maailma.

Programm:

 • aitab lastel õppida kiusamist ära tundma ning kiusamisjuhtumitele kohaselt reageerima;
 • sisaldab tegevusi ja juhendeid nii kiusamise ennetamiseks kui ka kiusamisjuhtumite lahendamiseks;
 • on üks süstemaatilisemaid maailmas, sisaldades hulgaliselt praktilisi tegevusi ja materjale;
 • haarab kogu koolipere – tegevustesse on kaasatud nii kooli personal, õpilased kui ka lapsevanemad;
 • ei ole üheaastane projekt, vaid püsiv osa kooli kiusamisvastasest tööst.

KiVa rakendamine meie koolis tähendab, et meie koolis ei ole kiusamine lubatud ega aktsepteeritud. Tegutseme kõik koos selle nimel, et kiusamist ära hoida ja tekkivaid juhtumeid tõhusalt lahendada.

Selleks:

 • viime I, II ja III kooliastmes läbi KiVa-tunde ehk 2 korda kuus toimuvaid kohtumisi, kus käsitleme kiusamise teemat, kiusamisele vastu seismise põhimõtteid ning tegeleme väärtuskasvatusega laiemalt.
 • uurime ja lahendame esile kerkinud kiusujuhtumeid õpetajatest ja spetsialistidest koosneva KiVa-tiimiga, kes on saanud selleks spetsiaalse väljaõppe;
 • levitame koolis kiusuennetuslikke sõnumeid KiVa-plakatite ja erinevate temaatiliste  ürituste vahendusel;
 • kutsume lapsevanemaid kaasa mõtlema ennetuse ja koostöös juhtumite lahendamise üle (loe ka KiVa lapsevanemate miniõpikutlink opens on new page)

Kui kahtlustad kiusamist, palume kindlasti sellest teada anda klassijuhatajale või KiVa-tiimile kiva@32kk.edu.eelink opens on new page!

Võimalikust kiusamisjuhtumist saab teada anda ka siin:
Eeluuringu ankeet kiusamisjuhtude jaoks, mis KiVa-tiimile suunatakselink opens on new page

Meie kooli KiVa-tiimi liikmed on:

 • Sharlote Marleen Kõverik, kehalise õpetaja

 • Merilin Ojala, sotsiaalpedagoog

 • Maria Stepanova,eripedagoog

 • Auli Andersalu-Targo, psühholoog

 • Helena Tõnisma, psühholoog

 • Eret Hünninen, inglise keele õpetaja

 • Irja Loorand, klassiõpetaja

 • Hanna Maria Laaspere, ajaloo õpetaja

 • Niina Veisman, vene keele õpetaja

 • Marika Peterson, klassiõpetaja

 • Evely Timuska, õppejuht

 • Kärt Ülper, matemaatika õpetaja

KiVa programmi ja SA Kiusamisvaba Kool tegemiste kohta saab lähemalt lugeda:

https://kiusamisvaba.ee/link opens on new page

https://www.facebook.com/kiusamisvabakoollink opens on new page

 

 

Avaldatud 24.08.2023. Viimati muudetud 06.09.2023.