Õppetöö

TasemetöödTasemetööd 2019/2020. õppeaastal

I kooliastme tasemetööd

4. klassi õpilastele (elektrooniliselt):

 • loodusvaldkond: 1.–2. oktoober 2019.

3. klassi õpilastele (paberil):

 • eesti keeles või vene õppekeelega koolides vene keeles: 12. mai 2020.

II kooliastme tasemetööd

7. klassi õpilastele (elektrooniliselt):

 • loodusvaldkond:  24.–25. september 2019.

6. klassi õpilastele (elektrooniliselt): 

 • eesti keeles või vene õppekeelega koolides eesti keeles teise keelena: 13. mai 2020.

7. klassi üleminekueksam:

1) Kooli metoodikanõukogu loosib II trimestri lõpuks 7. klassi üleminekueksami järgmiste õppeainete seast:

 • humanitaarained – ajalugu, a-võõrkeel, b-võõrkeel;
 • loodusained – loodusõpetus, geograafia, bioloogia, inimeseõpetus;
 • loovained – muusika, kunstiõpetus, kehaline kasvatus, käsitöö ja kodundus/ tehnoloogiaõpetus.

2) 7. klassi üleminekueksami loosimises ei osale õppeained, milles toimusid eelmisel õppeaastal riiklikud tasemetööd.
 
3) Kolmanda trimestri alguses teavitatakse õpilasi ja nende vanemaid konkreetsest ainest, milles toimub 7. klassi üleminekueksam.

Tasemetööd 2019/2020. õppeaastal

I kooliastme tasemetööd

4. klassi õpilastele (elektrooniliselt):

 • loodusvaldkond: 1.–2. oktoober 2019.

3. klassi õpilastele (paberil):

 • eesti keeles või vene õppekeelega koolides vene keeles: 12. mai 2020.

II kooliastme tasemetööd

7. klassi õpilastele (elektrooniliselt):

 • loodusvaldkond:  24.–25. september 2019.

6. klassi õpilastele (elektrooniliselt): 

 • eesti keeles või vene õppekeelega koolides eesti keeles teise keelena: 13. mai 2020.

7. klassi üleminekueksam:

1) Kooli metoodikanõukogu loosib II trimestri lõpuks 7. klassi üleminekueksami järgmiste õppeainete seast:

 • humanitaarained – ajalugu, a-võõrkeel, b-võõrkeel;
 • loodusained – loodusõpetus, geograafia, bioloogia, inimeseõpetus;
 • loovained – muusika, kunstiõpetus, kehaline kasvatus, käsitöö ja kodundus/ tehnoloogiaõpetus.

2) 7. klassi üleminekueksami loosimises ei osale õppeained, milles toimusid eelmisel õppeaastal riiklikud tasemetööd.
 
3) Kolmanda trimestri alguses teavitatakse õpilasi ja nende vanemaid konkreetsest ainest, milles toimub 7. klassi üleminekueksam.