Õppetöö

TasemetöödTasemetööd 2022/2023. õppeaastal

III kooliastme tasemetööd

 7. klasside matemaatika riiklik tasemetöö 21.09.2022
 7. klasside eesti keele riiklik tasemetöö 26.09.2022
 7. klasside loodusõpetuse tasemetöö 13.10.2022

 8. klasside loovtööde esitlused 13.01.2023

7. klassi üleminekueksam:

7. klasside üleminekueksam 18.05.2023

1) Kooli metoodikanõukogu loosib II trimestri lõpuks 7. klassi üleminekueksami järgmiste õppeainete seast:

  • humanitaarained – ajalugu, a-võõrkeel, b-võõrkeel;
  • loodusained – loodusõpetus, geograafia, bioloogia, inimeseõpetus;
  • loovained – muusika, kunstiõpetus, kehaline kasvatus, käsitöö ja kodundus/ tehnoloogiaõpetus.

2) 7. klassi üleminekueksami loosimises ei osale õppeained, milles toimusid eelmisel õppeaastal riiklikud tasemetööd.
 
3) Kolmanda trimestri alguses teavitatakse õpilasi ja nende vanemaid konkreetsest ainest, milles toimub 7. klassi üleminekueksam.

Tasemetööd 2022/2023. õppeaastal

III kooliastme tasemetööd

 7. klasside matemaatika riiklik tasemetöö 21.09.2022
 7. klasside eesti keele riiklik tasemetöö 26.09.2022
 7. klasside loodusõpetuse tasemetöö 13.10.2022

 8. klasside loovtööde esitlused 13.01.2023

7. klassi üleminekueksam:

7. klasside üleminekueksam 18.05.2023

1) Kooli metoodikanõukogu loosib II trimestri lõpuks 7. klassi üleminekueksami järgmiste õppeainete seast:

  • humanitaarained – ajalugu, a-võõrkeel, b-võõrkeel;
  • loodusained – loodusõpetus, geograafia, bioloogia, inimeseõpetus;
  • loovained – muusika, kunstiõpetus, kehaline kasvatus, käsitöö ja kodundus/ tehnoloogiaõpetus.

2) 7. klassi üleminekueksami loosimises ei osale õppeained, milles toimusid eelmisel õppeaastal riiklikud tasemetööd.
 
3) Kolmanda trimestri alguses teavitatakse õpilasi ja nende vanemaid konkreetsest ainest, milles toimub 7. klassi üleminekueksam.