Koolielu

Tervisekabinet


Kooliõde Meril Saarkoppel
E-R 8.00-16.00
Telefon 53 540 376
E-mail: 32keskkool@kth.ee

Kooliõde Jane Tammsaar
E-mail: jane.tammsaar@kth.ee


Rohkem informatsiooni kooliõe tegemistest www.kooliode.ee 

Kooliõe tegevused 

 • Kooliõpilaste immuniseerimine (vaktsineerimine) riikliku immuniseerimiskava alusel; 
 • Uute õpilaste terviseseisundi ja toimetuleku hindamine; 
 • Regulaarsed tervisekontrollid (I, III, VII, X klass); 
 • Terviseküsitluste läbiviimine ja nende analüüsimine; 
 • Haiguste ennetamine (tervisekasvatus, individuaalne nõustamine); 
 • Esmaabi andmine; 
 • Õpilase lapsevanema teavitamine vajadusest läbida perearsti ennetav tervisekontroll V ja IX klassis ja hambahaigusi ennetav arstlik kontroll I, III, V, VII ja IX klassis; 
 • Lisateavet saate SA Tallinna Koolitervishoiu kodulehelt www.kooliode.ee 

Vaimse tervise abi võimalused

Terviseaktiiv

Tallinna 32. Keskkooli tervisenõukogu kannab nime Terviseaktiiv.
Terviseaktiiv koordineerib ja hindab tervist edendavaid tegevusi koolis.

Terviseaktiivi liikmed 2021/2022:
Berit Soomere (Terviseaktiivi juht), Kaie Belkov, Eeva Laul, Jana Einard, Marika Peterson, Irja Lippmaa, Pille Juus, Edith Tatar, Anni Väli, Marlys Aljasmäe, Meril Saarkoppel (kooliõde), Astrid Bogdanov (gümnaasiumi õpilane), Annika Silde (lapsevanem).

Kontakt: berit.soomere@32kk.edu.ee

Terviseedenduse dokumendid
Algklasside õpilaste koolikottide raskusest

Kooliõde Meril Saarkoppel
E-R 8.00-16.00
Telefon 53 540 376
E-mail: 32keskkool@kth.ee

Kooliõde Jane Tammsaar
E-mail: jane.tammsaar@kth.ee


Rohkem informatsiooni kooliõe tegemistest www.kooliode.ee 

Kooliõe tegevused 

 • Kooliõpilaste immuniseerimine (vaktsineerimine) riikliku immuniseerimiskava alusel; 
 • Uute õpilaste terviseseisundi ja toimetuleku hindamine; 
 • Regulaarsed tervisekontrollid (I, III, VII, X klass); 
 • Terviseküsitluste läbiviimine ja nende analüüsimine; 
 • Haiguste ennetamine (tervisekasvatus, individuaalne nõustamine); 
 • Esmaabi andmine; 
 • Õpilase lapsevanema teavitamine vajadusest läbida perearsti ennetav tervisekontroll V ja IX klassis ja hambahaigusi ennetav arstlik kontroll I, III, V, VII ja IX klassis; 
 • Lisateavet saate SA Tallinna Koolitervishoiu kodulehelt www.kooliode.ee 

Vaimse tervise abi võimalused

Terviseaktiiv

Tallinna 32. Keskkooli tervisenõukogu kannab nime Terviseaktiiv.
Terviseaktiiv koordineerib ja hindab tervist edendavaid tegevusi koolis.

Terviseaktiivi liikmed 2021/2022:
Berit Soomere (Terviseaktiivi juht), Kaie Belkov, Eeva Laul, Jana Einard, Marika Peterson, Irja Lippmaa, Pille Juus, Edith Tatar, Anni Väli, Marlys Aljasmäe, Meril Saarkoppel (kooliõde), Astrid Bogdanov (gümnaasiumi õpilane), Annika Silde (lapsevanem).

Kontakt: berit.soomere@32kk.edu.ee

Terviseedenduse dokumendid
Algklasside õpilaste koolikottide raskusest