Uudised

Täiendav vastuvõtt gümnaasiumiklassidesse 2022 sügiseks 31. mai kool


2022/2023. õppeaasta 11. ja 12. klassi toimuvad sisseastumiskatsed kolmapäeval, 15. juunil algusega kell 9.30.

Lisaks vestlusele tuleb kandidaatidel kohapeal sooritada sisseastumistestid eesti keeles, matemaatikas ja inglise keeles.

Kaasa palun võtta:

  • pildiga isikut tõendav dokument,
  • kirjutusvahend ja väljavõte varasematest gümnaasiumiõpingutest (hinnetelehe, klassitunnistuse või õpinguraamatu koopia),
  • põhikooli lõputunnistuse ja selle juurde kuuluva hinnetelehe koopia.

Kandideerimisest huvitunud, pange end katsetele kirja hiljemalt 13. juuniks SIIN.

Vajadusel täpsustav info gümnaasiumi õppealajuhataja Kerstin Vessikult: kerstin.vessik@32kk.edu.ee

2022/2023. õppeaasta 11. ja 12. klassi toimuvad sisseastumiskatsed kolmapäeval, 15. juunil algusega kell 9.30.

Lisaks vestlusele tuleb kandidaatidel kohapeal sooritada sisseastumistestid eesti keeles, matemaatikas ja inglise keeles.

Kaasa palun võtta:

  • pildiga isikut tõendav dokument,
  • kirjutusvahend ja väljavõte varasematest gümnaasiumiõpingutest (hinnetelehe, klassitunnistuse või õpinguraamatu koopia),
  • põhikooli lõputunnistuse ja selle juurde kuuluva hinnetelehe koopia.

Kandideerimisest huvitunud, pange end katsetele kirja hiljemalt 13. juuniks SIIN.

Vajadusel täpsustav info gümnaasiumi õppealajuhataja Kerstin Vessikult: kerstin.vessik@32kk.edu.ee