Hoolekogu otsused

OTSUSED 27.11.2023

1. Hoolekogu esimees ja protokollija on Robert Lippin (8 häält) ning hoolekogu aseesimees on Kati Eirand (8 häält).
2. Ühehäälselt kinnitada hoolekogu tööplaan ja koosolekud toimuvad eelistatult Zoomis.

 

OTSUS 31.07.2023

1. Hoolekogu kooskõlastas Tallinna 32. Keskkooli 2024. aasta eelarve projekti.

 

OTSUSED 19.06.2023

1. Kinnitada  2023/24 õppeaastaks klasside piirmäärad järgmiselt:

1. klassid - kuni 28 õpilast, kuid tingimusel, et kui keegi klassist lahkub, siis uusi õpilasi lisaks ei võeta.
2. klassid - kuni 26 õpilast. 
3. klassid - kuni 25 õpilast.
4. klassid - kuni 25 õpilast.
5. klassid - 5.a kuni 27 õpilast, 5.b ja 5.c kuni 26 õpilast.
6. klassid - kuni 26 õpilast
7. klassid - kuni 26 õpilast
8. klassid - kuni 27 õpilast
9. klassid - kuni 27 õpilast

2. Kooli poolt võiks Loova Partnerluse MTÜ kontrollorganis olla K. Vessik ja hoolekogu poolt L. M. Männik. Sügisesel lastevanemate üldkoosolekul võiks teha üleskutse, et kolmandaks liikmeks tuleks veel vastavate teadmistega isik.

 

OTSUS 21.03.2023

1. Kooskõlastada Tallinna 32. Keskkooli õppekava tunnijaotusplaani täiendused.
2. Kooskõlastada Tallinna 32. Keskkooli töötasujuhendi täiendused.
3. Hoolekogu asub koostama üleskutset lastevanemate kaasamiseks koolitöötajate tunnustamisse.

 

OTSUS 22.12.2022

1. Kooskõlastada Tallinna 32. Keskkooli hädaolukorraplaani täiendused.
 

OTSUSED 13.12.2022

1. Hoolekogu esimeheks valiti Robert Lippin
2. Hoolekogu aseesimeheks valiti Lennart Mathias Männik
3. Hoolekogu koosolekute protokollijaks valiti Nele Pihlak

 

OTSUSED 02.10.2022

1. Kooskõlastada Tallinna 32. Keskkooli arengukava 2023-2027

 

OTSUSED 30.08.2022

 1. Kinnitada  2022/23 õppeaastaks klasside piirmäärad järgmiselt:

1a – 26       1b – 26     1c – 26
2a – 26       2b – 26     2c – 25
3a – 25       3b – 25     3c – 25
4a – 27       4b – 26     4c – 26
5a – 26       5b – 26     5c – 26
6a – 24       6b – 25     6c – 24            6d – 24
7a – 27       7b – 27     7c – 27
8a – 27       8b – 27     8c – 27
9a – 27       9b – 27     9c – 27

 

OTSUSED 27.07.2022

1. Hoolekogu kooskõlastas Tallinna 32. Keskkooli 2023. aasta eelarve projekti.

 

OTSUSED 16.06.2022

1. Kinnitada  2022/23 õppeaastaks klasside piirmäärad järgmiselt:

1a – 26       1b – 26     1c – 26
2a – 26       2b – 25     2c – 25
3a – 24       3b – 24     3c – 24
4a – 26       4b – 26     4c – 26
5a – 26       5b – 26     5c – 26
6a – 24       6b – 25     6c – 24            6d – 24
7a – 27       7b – 27     7c – 27
8a – 27       8b – 27     8c – 27
9a – 27       9b – 27     9c – 27

 

OTSUSED 17.11.2021

1. Hoolekogu esimeheks valiti 7 poolthäälega Robert Lippin.
2. Hoolekogu aseesimeheks valiti 7 poolthäälega Lennart Mathias Männik.
3. Protokollija protokollijaks valiti 7 poolthäälega Nele Pihlak.
4. Kinnitada 8 poolthäälega hoolekogu 2021/2022 õppeaasta tööplaan.
5. Viia sisse ettepanek täpsustada puudumiste arvu käitumise hindamisel ning lugeda õppekava täiendused 8 poolthäälega kooskõlastatuks.

 

OTSUS 26.07.2021

1. Hoolekogu kooskõlastas Tallinna 32. Keskkooli 2022. aasta eelarve projekti. 

 

OTSUSED 16.06.2021

1. Lubada avada 3 paralleelklassi (1. klassides õpilasi vastavalt 26 + 26 + 26).

2. Lubada avada 5. klassides 4 paralleelklassi (kuni 24 õpilast klassis).

3. Kinnitada üleminekuklasside piirarvud 2021-2022. õppeaastaks alljärgnevalt:
1. klassid - kuni 26 õpilast
2. klassid - kuni 26 õpilast
3. klassid - kuni 26 õpilast
4. klassid - kuni 26 õpilast
5. klassid - kuni 24 õpilast
6. klassid - kuni 27 õpilast
7. klassid - kuni 27 õpilast
8. klassid - kuni 27 õpilast
9. klassid - kuni 25 õpilast

4. Kinnitada  loovtöö üldteema muudatused õppekavas.

OTSUSED 25.03.2021

1. Kinnitada hoolekogu aseesimeheks Juhan Kivirähk.
2. Kinnitada üleminekuklasside (2.-4 ja 6.-9) piirarvud.

OTSUSED 13.01.2021

1. Kiita heaks kooli vastuvõtu tingimuste ja vastuvõtukorra täiendusettepanekud. 
2. Anda nõusolek õpilaste arvu langedes senise nelja 4-nda klassikomplekti asemel kolme 5-nda klassikomplekti moodustamiseks alates sügisest 2021. 

 

OTSUSED 08.12.2020

1. Kinnitada 5 poolthäälega hoolekogu esimeheks Robert Lippin ning protokollijaks Nele Pihlak.
2. Kinnitada 6 poolthäälega hoolekogu 2020/2021 õppeaasta tööplaan.
3. Kiita heaks kooli kodukorra täiendusettepanekud.
4. Kiita heaks kooli õppekava täiendusettepanekud.

 

OTSUSED 01.08.2020

1. Hoolekogu kooskõlastas Tallinna 32. Keskkooli 2021. aasta eelarve projekti.

 

OTSUSED 16.06.2020

1. Hoolekogu kinnitab klasside piirarvud 2020/2021. õppeaastaks alljärgnevalt:

1.klassid – 26 õpilast
2.klassid – 26 õpilast
3.klassid – 26 õpilast
5.klassid – 27 õpilast
6.klassid – 26 õpilast
7.klassid – 27 õpilast
8.klassid – 25 õpilast
9.klassid – 27 +27+28 õpilast

2. Kinnitada hädaolukorra lahendamise plaani täiendused

 

OTSUSED 12.12.2019

1. Kinnitada 8 poolthäälega hoolekogu esimeheks Aile Laansalu ning protokollijaks Robert Lippin.
2. Kinnitada 8 poolthäälega hoolekogu 2019/2020 õppeaasta tööplaan.
3. Kooskõlastada 8 poolthäälega kooli töötasujuhendi täiendused.
4. Kooskõlastada 8 poolthäälega kooli kodukorra täiendused.

 

OTSUSED 26.07.2019

1. Hoolekogu kooskõlastas Tallinna 32. Keskkooli 2020. aasta eelarve projekti.

 

OTSUSED 26.06.2019

1. Hoolekogu kinnitab klasside piirarvud 2019/2020. õppeaastaks alljärgnevalt:

1.klassid – 26 õpilast
2.klassid – 26 õpilast
4.klassid – 26 õpilast
5.klassid – 26 õpilast
7.klassid – 25 õpilast
8.klassid – 27 õpilast
9.klassid – 27 õpilast

 

OTSUSED 20.11.2018

1. Hoolekogu on oma arvamuse ja parendusettepanekud saanud esitada ja kooli vastuvõtu kord on hoolekogu poolt heaks kiidetud.
2. Hoolekogu on oma arvamuse ja parendusettepanekud saanud esitada ja kooli kodukorra täiendus on hoolekogu poolt heaks kiidetud.
3. Hoolekogu on oma arvamuse ja parendusettepanekud saanud esitada ja kooli hädaolukorra lahendamise plaani muudatused on hoolekogu poolt heaks kiidetud.

 

OTSUSED 10.10.2018

1. Hoolekogu kinnitas ühehäälselt 2018/2019. õppeaastaks  hoolekogu esimeheks Heidi Saaveri.
2. Hoolekogu on oma arvamuse ja parendusettepanekud kooli arengukava kohta saanud esitada ja arengukava on hoolekogu poolt heaks kiidetud.
3. Hoolekogu on oma arvamuse sisehindamise aruande kohta avaldanud ja sisehindamise aruanne on heaks kiidetud.

 

OTSUSED 05.09.2018

1. Hoolekogu kinnitas ühehäälselt 2018/2019. õppeaastaks klasside õpilaste piirarvud järgnevalt:

1. klassid – kuni 26 õpilast klassis
2. klassid – kuni 24 õpilast klassis
3.-4. klassid – kuni 26 õpilast klassis
5.-6. klassid – kuni 24 õpilast klassis
7. -8. klassid – kuni 27 õpilast klassis
9. klassid – kuni 26 õpilast klassis

 

OTSUSED 30.07.2018

1. Hoolekogu kinnitab eelarve projekti 2019

 

OTSUSED 14.06.2018

1. Hoolekogu kinnitas ühehäälselt 2018/2019. õppeaastaks klasside õpilaste piirarvud järgnevalt:

1. klassid – kuni 26 õpilast klassis
2. klassid – kuni 24 õpilast klassis
3.-4. klassid – kuni 26 õpilast klassis
5.-6. klassid – kuni 24 õpilast klassis
7. klassid – kuni 27 õpilast klassis
8.-9. klassid – kuni 26 õpilast klassis

2. Õppekava täiendused on hoolekogule teatavaks tehtud ning muudatuste tagamaid selgitatud. Hoolekogu on saanud õppekava täienduste kohta arvamust avaldada ning hoolekogu on täiendused heaks kiitnud.

 

OTSUSED 20.03.2018

1. Hoolekogu kinnitas ühehäälselt 2018/2019. õppeaastaks  2.-9. klasside õpilaste piirarvud järgnevalt:

2. klassid – kuni 24 õpilast
3.-4. klassid – kuni 26 õpilast klassis
5.-6. klassid – kuni 24 õpilast klassis
7.-9. klassid – kuni 26 õpilast klassis

 

OTSUSED 22.01.2018

1. Hoolekogu kinnitas ühehäälselt uueks esimeheks toetava organisatsiooni esindaja Heidi Saaveri.
2. Hoolekogu kinnitas 2017/18 hoolekogu tegevusplaani.

 

OTSUSED 31.07.2017

1. Hoolekogu on eelarve projektiga 2018 tutvunud ning arvamust avaldanud.

 

OTSUSED 13.06.2017

1. Hoolekogu on õppekava ja kodukorra täiendustega tutvunud ning nende osas arvamust avaldanud.
2. Muudetakse vaba ametikoha täitmise korra punkti nr 5.3. Uus sõnastus: „Vajadusel kaasatakse töövestlusele hoolekogu esindaja.“
3. 1. klasside õpilasi võetakse vastu 4 klassikomplekti, asjaolude muutumisel korraldatakse hääletus e-kirja teel.

 

OTSUSED 06.03.2017

1. Kutsuda hoolekogu koosolekule mais Heidi Saaver rääkima Loova Partnerluse MTÜ olukorrast.
2. Hoolekogu esimees kirjutab haridusametile pöördumise palvega mitte suunata 2017/2018 õppeaastal Tallinna 32. Keskkooli esimesse klassi üle kahe klassitäie õpilasi. Hoolekogu aktsepteerib 2017/2018 õppeaasta 2.-9.klasside õpilaste arvud direktori ettepaneku kohaselt.

 

OTSUSED 14.11.2016

1. Hoolekogu esimeheks kinnitati ühehäälselt Ebeli Pirso.
2. Hoolekogu esimees vastab pöördumise teinud lapsevanemale, et igast jalatsite garderoobist kadumise jms juhtumist tuleb kohe teavitada klassijuhatajat. Lisaks võimalusel tarvitusele võtta ukse lukustamise võimalus ja selle avamine vaid e-õpilaspiletiga.
3. Lapsevanematel palutakse pöörduda õppealajuhataja poole, kui on infot kontrolltööde ühele nädalale kuhjumise osas vm probleeme.
4. Hoolekogu hoiab end kursis Kiili tn liikluskorralduse muutmise ja linnaosavalitsuse tehtavate vastavate töödega kooli ümbruses.

 

OTSUSED 04.08.2016
1. Pärast hoolekogu liikmete arvamuste avaldamist meili teel otsustas hoolekogu projekti kinnitada.

 

OTSUSED 27.01.2016
1. Hoolekogu on kooli kodukorra läbi arutanud ja otsustanud selle heaks kiita.
2. Õppetöö sujuvuse tagamiseks soovib hoolekogu, et aastal 2016 oleks vastuvõetavate esimeste klasside õpilaste arvu piirmäär 26 õpilast ja et klasse oleks kuni kolm.
3.Õppetöö sujuvuse tagamiseks otsustas hoolekogu kiita heaks õpilaste arvud 2016/2017 õ-a järgmiselt:
1.      klassid –  26 õpilast klassis
2.-3. klassid – 26 õpilast klassis
4.-5. klassid – 24 õpilast klassis
6. klassid – 26 õpilast klassis
7. klassid – 26 õpilast klassis
8. klassid – 28 õpilast klassis
9. klassid – 28 õpilast klassis

 

OTSUSED 26.11.2015
1. Hoolekogu kinnitas oma uue koosseisu ja valis esimeheks Ebeli Pirso.
2. Hoolekogu on arutanud läbi kooli vastuvõtu korra ja otsustanud selle heaks kiita.
3. Hoolekogu on arutanud läbi kooli sisehindamise korra ja otsustanud selle heaks kiita.
4. Kooli kodukorra jm küsimuste arutamiseks toimub järgmine hoolekogu koosolek jaanuaris 2016. Hoolekogu esimees pöördub meili teel enne iga järgmist hoolekogu koosolekut laiendatud hoolekogu liikmete poole, et küsida, kas on teemasid, mida nende arvates hoolekogu koosolekutel käsitlema peaks.

 

OTSUSED 05.05.2015
1. Tulevase kooli tegevust toetava MTÜ juhatuse liikmed on Heidi Saaver, Ursel Velve ja Virve Roosimägi. Juhatuse esimees on Heidi Saaver. Loodava MTÜ koosolekud hakkavad toimuma eraldiseisvalt hoolekogust, aga tehakse tihedat koostööd ning MTÜ esindaja osaleb edaspidi hoolekogu koosolekutel. Esimene MTÜ koosolek toimub 5. mail 2015 kell 19.00.
2. Hoolekogu lubab 2015/2016. õppeaastal avada kolm 1. klassi kuni 28 õpilasega tingimusel, et kui Haridusameti poolt määratud laste arv klassides jääb väiksemaks kui 28 õpilast, siis ei võta kool lapsi juurde vabadele õppekohtadele avalduste alusel. Juurde võib võtta õpilasi sel juhul, kui õpilaste arv klassis jääb alla 24. Hoolekogu lubab 2015/2016. õppeaastal 2.-6. klassideni võtta kooli vastu kuni 26 õpilast ja 7.-9. klassides kuni 28 õpilast klassi kohta.
3. Hoolekogu ei toeta kooli nime ega logo muutmist ning kooli nimi peaks edasi olema Tallinna 32. Keskkool. Hoolekogu teeb koolile ettepaneku uuel õppeaastal jätkata ÕE kaasabil koolivormi elemendi väljatöötamist.

 

OTSUSED 25.02.2015
1. Kool võtab teadmiseks Helle Kalda tõstatatud tähelepanekud ning täiendab õppekava vastavalt tehtud märkustele.
2. Hoolekogu on õppekava kohta arvamust avaldanud ning kiidab õppekava heaks.
3. Hoolekogu võtab teadmiseks ja mõistab II klasside lapsevanemate muret seoses esimeste klasside komplekteerimisega 2015. aastal ja sellest tuleneva võimaliku vajadusega algklassides kahes vahetuses koolis käia. Samas puudub hoolekogul õigus otsustada, kui palju õpilasi haridusamet kooli määrab ja mitmes vahetuses kool õppetöö korraldab. Lapsevanematel on õigus pöörduda Tallinna Haridusameti poole.
4.Hoolekogu on jätkuvalt huvitatud kooli toetava organisatsiooni loomisest, aga hoolekogu liikmete hulgas ei ole inimest, kellel oleks ajalist ressurssi MTÜ-d juhatada ja eestvedamisega tegeleda. Hoolekogu pöördub kirjalikul kahe nädala jooksul lastevanemate ja vilistlaste poole aktiivsete inimeste leidmiseks, kes oleksid nõus MTÜ tegevust juhtima.

 

OTSUSED 15.01.2015
1. Kinnitada 8 poolthäälega toitlustamise toetust saavate õpilaste nimekiri.

 

OTSUSED 03.12.2014
1. Kuna hoolekogu liikmetest oli kohal alla poole koosseisust, viiakse hoolekogu uue esimehe valmine läbi e-koosolekuna.
2. Laiendatud hoolekogu liikmetele saata laiali ülevaade järgmise aasta eelarve projektist.
3. Kui kool leiab võimalused, siis pakutakse lastevanematele koolitusi.
4. Luua kooli juurde MTÜ/SA nng selle loomiseks vajalikud juriidilised eeltööd korraldab R.Lippin.
5. Tegeleda koolisümboolika arendamisega, kindlasti on välistatud suund täiskoolivormile. Otsustusprotsessi kaasata lapsed ja nende vanemad -selleks koolil koostöös hoolekoguga viia läbi uuring.
6.Hetkel vaheaegadega seotud muudatusi ei toetata, kuid kool võiks uurida teiste koolide kogemusi V vaheajaga seoses ning korraldada koostöös hoolekoguga lastevanemate hulgas vastav uuring.

 

OTSUSED 02.11.2014
1. Hoolekogu kiitis arengukava heaks

 

OTSUSED 16.10.2014
1. M. Merigan töötab läbi koosolekul esitatud märkused ning jagab eelnõud Google Docs´i kaudu hoolekogu liikmetega, kes omalt poolt eelnõud täiendavad. Lõplik heakskiitmine toimub e-hääletusena enne 11. novembrit.
2. Järgmine hoolekogu koosolek on 3. Detsembril k.a laiendatud koosseisus.
3. Kinnitada „Õppealajuhataja, õpetaja, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord“ muudetud kujul.

 

OTSUSED 19.09.2014
1. toitlustamise toetust saavate laste/õpilaste nimekiriKinnitada 5 poolthäälega

 

OTSUSED 23.05.2014
1. Kinnitada 7 poolthäälega „Õppealajuhataja, õpetaja, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord“.

 

OTSUSED 22.01.2014
1. Töötasujuhend vajab veel täiendamist ja märkused e-kirjaga edastatud.
2. Kinnitada tasuta toitlustamise nimekiri

 

OTSUSED 3.12.2013
1. Korraldada algklasside vanemate küsitlus, selleks et selgitada, kuidas mõjutab /ja kas mõjutab pikapäevarühma muutmine tasuliseks ja mis ulatuses.
2. Suusatamistransporti pakkuv süsteem peab olema läbipaistvam, saata vanematele info suusatamise kohta.
3. Lastevanemate koolitusi hoolekogu pigem toetab.

 

OTSUSED 8.01.2013
1.hoolekogu toetab vastutava hoiule võtmise korra, palub täsustada akti sõnastus ja lisada alus;
2.kinnitada tasuta toitlustust saavate õpilaste nimekiri (riigi vahenditest);
3.hoolekogu toetab tasuliste katsete korda, soovitab alused ja kord läbi rääkida ning otsustada milliseks otstarbeks läheb katsete tasu, kooskõlastada hoolekoguga;
4.tellida ventilatsiooniseadmetele kontrollmõõtmised, selgitamaks kas need vastavad tervisekaitse poolt kehtestatud normidele;
5.korraldada küsitlus-anketeerimine, et selgitada välja milline võiks olla kooli eristav atribuutika, esialgu on pakutud koolimütsi algklassidele ja vanematele klassidele siidisall, värvid jääksid samaks.

 

OTSUSED 25.12.2012
1.Teha pöördumine linnaosavalituse poole kõnnitee rajamise teemal ning pidada läbirääkimisi Maxima omanikega liikluskorralduse teemal, kas on võimalik lihtsustada laste toomine kooli.
2.Kinnitada kooli eelarve (lisatud protokollile).
3.Kinnitada tasuta toitlustust saavate õpilaste nimekiri (esitatud direktori poolt paberkujul).

 

OTSUSED 24.04.2012:
1. uueks atesteerimiskomisjoni hoolekogu esindavaks liikmeks on valitud Anna Allsaar (kõik poolt);
2. Monica Lehtmaa ettepanekul kaardistada kooli olukord ning formuleerida seisukoht millist suunda eelistaks 32kk, kas gümnaasium või I klass? Otsime võimalusi kooli edasiseks arenguks;
3. eelkooli 2012/13. õppeaastal ei avata;
4. “Tallinna 32. Keskkooli klassi- ja kooliväliste ürituste korraldamise kord” saadetakse hoolekogule arvamuse avaldamiseks;
5. kaardistada rahastamise vajadusi ning seeläbi valmistada ette projektide rahastamise plaan;
6. suitsetamine kooli territooriumil on keelatud, hoolekogu teeb ettepaneku koolile sõlmida gümnaasiumi õpilasega leping, mis sisaldaks suitsetamist ja muid eetilist käitumist puudutavaid klausleid;
7. 32kk hoolekogu koosolekud on avalikud, st kutsutud on ka laiendatud hoolekogu liikmed.

 

OTSUSED 21.02.2012:
1. rahuldada Ebeli Pirso ja Katrin Ventseli avaldused.
2. uueks esimeheks on valitud Robert Lippin (7 häält), asetäitjaks Monica Lehtmaa (7 häält).
3. teha järelpärimine Mustamäe LOV halduskogu komisjonile Kiili 10 kvartali detailplaneeringu lahenduste kohta, eeskätt autode liikumise ning parkimise kohta koolialal ning lähiümbruskonnas liiklust reglementeerivat korraldust.
4. uus hoolekogu koosolek toimub 24. aprillil 2012.a kl 18.00.

 

OTSUSED 23.11.2011
1. Kinnitada osalenud hoolekogu liikmete poolt Tallinna 32. Keskkooli sisehindamise aruanne. Koosolekult puudunud liikmed edastavad oma arvamuse elektrooniliselt hoolekogu esimehele hiljemalt 25.11.2011.
2. Jätkata tööd eelkoolirühmade komplekteerimiseks 2012. aasta sügisel ja kaaluda võimalusi tasuliste pikapäevarühmade asutamiseks.
3. Toetada juubeliürituste läbiviimist ja korraldamist.
4. Esitada uued hoolekogu liikmete kandidaadid lastevanemate üldkoosolekuks.
5. Osaleda Mustamäe 50. juubeliüritustel.
6. Uurida võimalusi puitmaterjali soetamiseks poiste tööõpetuse tarbeks.

 

OTSUSED 28.09.2011
1. 8 klassi lapsevanemad pöörduvad klassijuhatajate poole palvega lahendada eelmise aasta matemaatika probleemiga. Kui probleemi ei ole võimalik lahendada õpetajate abil, pöördutakse direktori poole.
2. hoolekogu on tutvunud 2012-2014 aastate arengukavaga ning kiitnud selle heaks.
3. kinnitada hoolekogu tegevuskava (lisa 1).
4. rahuldada Marge Lossmanni avaldus.
5. lükata edasi hoolekogu koosseisu muutmine.
6. hoolekogu on 30. augusti seisuga elektroonselt tutvunud põhikooli ja gümnaasiumi õppekavaga ning kiitnud selle heaks.

Avaldatud 28.04.2020. Viimati muudetud 19.12.2023.