Harri Kelderi stipendium

Kooli 45. juubeliaastal 2016. aasta kevadel asutati Tallinna 32. Keskkooli esimese direktori Harri Kelderi nimeline stipendium, mille eesmärk on tunnustada ja innustada abiturienti, kellel on plaanis jätkata gümnaasiumi lõpetamise järel õpinguid pedagoogika või hariduse valdkonnas.

Stipendiumi annab välja Loova Partnerluse MTÜ koostöös kooliga. Stipendiumisaaja(d) selgitatakse avaliku konkursi teel. Harri Kelderi nimeline stipendium koos sellekohase tunnistusega antakse üle gümnaasiumi lõpuaktusel.

Harri Kelderi stipendiumi statuut

Taotluse esitaminelink opens on new page

Stipendiaadid:

2023 - Triinu-Liis Tuhkla (50. lennu 12.c, tulevane klassiõpetaja või loodusainete õpetaja)

2022 - Desiree Klausen (49. lennu 12.b, tulevane matemaatikaõpetaja)

2021 - Marilin Lõhmus (48. lennu 12.d, tulevane eesti keele ja kirjanduse õpetaja)

2020 - Joel Hiis (47. lennu 12.d, tulevane koolipsühholoog)

2019 - Egne Korol (46. lennu 12.d, tulevane klassiõpetaja, eesti keele või matemaatikaõpetaja) 

2018 - Janek Vaab (45. lennu 12.b, tulevane eesti keele ja kirjanduse õpetaja)

2016 - Janar Männistu (43. lennu 12.b, tulevane matemaatikaõpetaja)

2017 - Kelli Kruusma (44. lennu 12.b, tulevane klassiõpetaja), Carmen Kask (44. lennu 12.d, tulevane eesti keele ja kirjanduse ning klassiõpetaja)

Stipendiumi fond:

Kool on tänulik iga panuse eest noorte haridustee toetuseks:
Saaja: Loova Partnerluse MTÜ
a/a: EE667700771001703169.
Selgitusse: Harri Kelderi stipendium

Stipendiumifondi on panustanud: Viivika Aguraiuja, Artur Aleksandrov, Anne Almet, Heiki Haljasorg, Eva Kalbus, Silvi Klein, Robert Lippin, Kaire Lõhek, Toomas Lõhmuste, Gilbert Mandzolo, Maarja Merigan, Anu Mõttus, Lea Peterson, Mari-Anna Puskar, Kristi Raava, Heidi Saaver, Krista Sillar, Helle Zimmer, Maarja Tinn, Reet Tomusk, Kerstin Vessik.

Avaldatud 25.03.2020. Viimati muudetud 04.03.2024.