IDEE: 32.KK pallimängude areen

Käesoleval perioodil ühiskonnas toimuv annab selgelt mõista, et meil kõigil tuleks ümber vaadata enda põhiväärtused ja harjumused. Üheks inimese põhiväärtuseks on tema hea tervis. Viimase üheks peamiseks alustalaks on liikumine. Rohkem kui kunagi varem tuleb meil mõelda teadliku liikumise peale ja selle nimel ka otsustavad sammud teha.

Ühes sellega, et seisame uute sportimistingimuste loomise eest, tuleb meil üksteisele liikumise läbi inspireerivaks eeskujuks olla. Paljud inimesed vajavad täna ühise liikumise näol lisamotivatsiooni. Lapsed vajavad eeskujusid, kes nendega keskendunult tegeleksid. Üheks parimaks kohtumispaigaks nii lastele, noortele, lastevanematele kui ka ümberkaudsetele elanikele võiks olla mitmekülgne ja põnev kooli spordiareen.

32.KK pallimängude areeni idee kätkeb endas aegunud palliplatside katete välja vahetamist, sealjuures uute kaasaegsete katete paigaldamist. Planeeritavad uuendused annaksid võimaluse talvel otse palliväljakutele rajada ka uisuplatsi. Uutel palliväljakutel saaks harrastada senisest oluliselt rohkem spordialasid ehk lisaks korvpallile võrkpalli, tennist, sulgpalli ja lauatennist. Kaasaegseid väljakuid saaksid kasutada ka ratastoolisportlased (nt kooli lähedal tegutsev ratastoolispordiklubi).

Kaasava eelarve läbi I etapp:

 • aja planeerimine, projekteerimine
 • vanade palliplatside katete eemaldamine ja utiliseerimine
 • uute palliplatside katete paigaldamine sh joonimine
 • kooli ja spordiaktiivi logo disainimine palliväljakutele
 • spordiinventari paigaldamine sh nt hülsid võrkpalli- ja tennisepostidele jne
 • tribüüni(de) paigaldamine palliplatside äärde
 • lauatenniselaudade paigaldamine

Projekti sihtgrupid

 • lapsed
 • noored
 • täiskasvanud
 • eakad

Sh kooli õpilased (üle 1 000), lapsevanemad ja ümberkaudsed elanikud, spordiringid ja -klubid jt.

Projekti oodatav tulemus

 • vabas õhus vabaaja- ja sportimispaiga väljakujunemine Mustamäe kooli territooriumil
 • Mustamäel erinevate pallimängualadega tegelemise soodustamine
 • erinevate põlvkondade omavahelise suhtlemise soodustamine (liikumine eeskujult-eeskujule)
 • olemasoleva spordikommuuni sh kooli spordiaktiivi 32.KK Spordivaim tegutsemise tugevdamine
 • eri rahvuse omavahelise suhtluse soodustamine
 • inimeste liikumisharrastuse soodustamine
 • atraktiivsete ja mitmekülgsete kooli spordiareenide loomisele kaasa aitamine
 • unikaalse olustikuga vabaajasündmuste korraldamise võimaldamine kooli spordiareenil
 • suviste välitreeningute läbiviimise võimalus spordikoolidele, -klubidele ja -ringidele

Koostöövõimalused

 • spordikoolid ja -klubid
 • ümberkaudsed asteaiad
 • ümberkaudsed koolid
 • EOK jt

Rajatiste ja võimalike disainide ideed

Korvpalliväljak ülevalt vaadatuna. Foto: Internet
Korvpalliväljakud USA-s. Pilt: Internet
Multispordiväljak Kuusalus. Foto: Spordiareenid OÜ
Näide välilauatenniselauast. Pilt: kozer.ee
Tribüünide näide. Pilt: ruffus.ee
* Tegenist on esialgse 3D joonisega. Lõplik disain ja lahendused selguvad, kui projekt osutub võitjaks!
Avaldatud 18.01.2021. Viimati muudetud 27.02.2023.