Liiklemise ja parkimise kord

Tallinna 32. Keskkooli territooriumil liiklemise ja parkimise kord

KINNITATUD
Tallinna 32. Keskkooli direktori 14. septembri 2023. a. käskkirjaga nr. 1-2/3.

 1. Tallinna 32. Keskkooli territooriumil liiklemise ja parkimise korra aluseks on liiklusseaduse §-d 16, 20, 21 ja 36.

2. Käesolev kord on kättesaadav kooli kodulehel.

3. Tallinna 32. Keskkooli territooriumil on transpordivahendeid lubatud parkida õpetajatel, õpilastel, kooli töötajatel, kutsutud külalistel ja kooli ruumide lepingulistel kasutajatel.

4. Õppetöö ajal (tööpäevadel kell 7.30-16.25) on territooriumile sissesõiduks ja siin parki­miseks vajalik territooriumi valdaja kirjalik luba.

4.1. Luba saab taotleda kooli kodulehe kaudu.
4.2. Taotlusi menetleb ja lube annab välja kooli haldusjuht.

4.3. Parkimiskohti on piiratud arv, seega haldusjuht selgitab välja taotletud loa vajalikkuse.

4.4. Õpilastest saavad loa ainult 12. klasside õpilased, kelle seast saavad parkimisloa ja õiguse parkida 12 õpilast üheks õppeaastaks. Loa taotlemisel arvestab haldusjuht õpilase elukoha kaugust koolist.
4.5. Luba peab olema kooli territooriumile sisenedes ja siin parkides nähtaval kohal.

5. Kooli territooriumil kehtib transpordivahenditele kiirusepiirang 10 km/h.

6. Transpordivahendeid on lubatud parkida selleks ettenähtud kohtadele. Valesti pargitud transpordivahendid vajadusel teisaldatakse.

7. Liiklejad on kohustatud kooli territooriumil täitma kooli töötajate juhiseid.

8. Käesoleva korra või kooli kodukorra korduval rikkumisel kaotab isik Tallinna 32. Kesk­kooli territooriumile transpordivahendiga sissesõidu ja siin parkimise õiguse.

 Küsi lubalink opens on new page

Avaldatud 25.03.2020. Viimati muudetud 15.09.2023.