Ajalooklassid rändasid ajas 30 aastat tagasi

Loomise kuupäev 24.09.2021

Tallinna 32. Keskkoolis on nüüdseks paar aastat väga teemas olnud viimase 40 aasta sündmused Eestis alates fosforiidisõjast kuni Eesti taasiseseisvumiseni.

16. septembril toimus Vabamus kõigile gümnaasiumi A klassidele 11.a klassi muuseumipraktika raames ajarännak, mille teema oli Vene okupatsioon ja selle küüsist pääsemine. Õpilased said võtta osa õpitubadest ja kuulata, kuidas antud perioodi sündmustes osalenud ühiskonnategelased rääkisid oma kogemustest. Külalisteks olid sellel korral Indrek Tarand, Juku-Kalle Raid, Andres Herkel ja Reet Villig, kes päeva alguses olid ühises vestlusringis. Seejärel tutvustas igaüks neist ühele õpilaste grupile jalutuskäigu kestel, mida nemad mäletasid Eesti vabanemisest. Indrek Tarand pakkus näiteks enda õppegrupile ülevaadet sellest, kuidas ta tegevused 1990ndatel mõjutavad ta elu tänapäeval ning ka oma elust Euroopa Parlamendis. Juku-Kalle Raid rääkis punkaritest, kes peitsid ennast valitsuse valvsa pilgu eest bastionikäikudes. Andres Herkel jutustas Hirvepargi miitingutest ja vabadussamba taga peituvatest lahkhelidest. Reet Villig rääkis Toompea kaitsmisest ja Eesti naiste kongressist Estonia teatris.


Toimunud õppetubasid oli neli, kuid iga grupp sai võtta osa vaid kolmest. Õpitoad olid nõukogude aja teemalised ning nende loomisel peeti silmas võrdlemisi autentse kogemuse edasiandmist. Toimus rinnamärkide meisterdamise töötuba, kus osalejad said kunstiõpetaja Jana Einardi juhendamisel luua omanäolise rinnamärgi.

Teine töötuba oli propagandateemaline, kus õpilased tegid Linnamuuseumi töötajate juhendamisel Eesti-teemalisi propagandapostreid. Selle õpitoa läbiviijad olid Linnamuuseumi töötajad, kes alguses olid karmi nõukogudeaegse pedagoogi rollis, kuid ühel hetkel muutusid väga rahvuslikult meelestatuks. Teised Linnamuuseumi töötajad tutvustasid, mida tõi kaasa sõjaväeteenistus nõukogude aja lõpus. 

Järgmine töötuba oli ajakirjandusest, kus arutati vaba ajakirjanduse olulisusest. Võrreldi eri artiklite tähtsust ning kui palju 30 aastat tagasi ilmunud artiklites leidub tänagi aktuaalseid teemasid. Selle läbiviijaks oli Vabamu töötaja ja üks ajarännaku korraldajatest Aive Peil.

Viimaseks töötoaks oli klassikaline viktoriin, kus võitjatele oli autasuks valmis pandud magus auhind.

Päeva lõpus oli ühislaulmine vilistlaste Antero Noor ja Richard Sepajõega.

Säärane rutiiniväline päev, mis samaaegselt oli lõbus ja hariv, läks paljudele korda. "Õpitubadest ja loengust sain teada rohkem tolleaegsest režiimist ja elamisest," kirjutas ajarännaku kohta üks õpilane. Ei saa ka eirata tõsiasja, et päev oli keskmisest ajalootunnist põnevam ja info täiesti teisel kujul edastamine aitas kindlasti infol palju paremini kinnistuda.

 

Aitäh ajarännaku peakorraldajale õpetaja Triin Viironile!  

Jan-Aron Dorbek 11.a

Viimati muudetud 24.09.2021.