Aprillikuu klassijuhataja on Kaire Lõhek

Loomise kuupäev 05.05.2021

Aprillikuu klassijuhataja selgus lastevanemate tagasiside põhjal. Kõige aktiivsemad olid 4.a klassi vanemad, seega kuu klassijuhataja tunnustuse saajaks on 4.a klassijuhataja Kaire Lõhek.

Pühendunud, hea huumorimeelega, loov, järjekindel, toetav, elurõõmus – selline on klassiõpetaja Kaire Lõhek, kes annab positiivset energiat ja tegutsemistahet nii õpilastele, kolleegidele kui ka lastevanematele. 2020. aastal täitus õpetaja Kairel 30 aastat ühist hingamist Tallinna 32. Keskkooliga. Selle aja jooksul on Kaire pälvinud mitmeid väärikaid tunnustusi: Tallinna aasta õpetaja (1993), hea õpetaja tiitel (2012, koolisiseselt), Tallinna aasta klassiõpetaja (2014 ja 2020).

Õpetaja Kaire jaoks on oluline, et lapsed saaksid algklassides tugeva aluspõhja, millele edaspidi toetuda, ning oskaksid õppida, suhteid hoida, üksteisega arvestada. Abivajajatele annab Kaire individuaalseid tunde – õpetaja ei suuda jätta ühtki tuge vajavat last üksinda pusima. Kaire teeb oma õpilastega lisatööd seni, kuni lapsed end enesekindlalt tunnevad ja edasijõudmiseks vajaliku taseme on saavutanud. Last hätta jätta Kaire südametunnistus ei luba. Kaire klassi lapsed on tema südames, keelel ja meelel. Võitlejahingega õpetaja annab õpilastelegi sama sõnumi – alla anda ei tohi, ükskõik kui raske pingutus ka ei tundu. Pingutama paneb õpetaja ka andekaid lapsi, juhendades ja julgustades neid kõikvõimalikest konkurssidest ja olümpiaadidest osa võtma. Kaire juhendatud etlejad ja ilmekad ettelugejad jäävad enamasti ka žüriile silma.

Aktiivse klassikollektiivi loojana ei pelga õpetaja Kaire koos klassiga ette võtta mitmesuguseid projekte. Kaire õpilased on osalenud näiteks Kadri Tiiseli ERR-i lastesaates “Lapseuu ei valeta”, samuti ETV Lasteekraani saates „Nova“, kus lapsed tutvustasid aktiivse vahetunni tegevusi kummikeksu ja footbagide abil. Lisaks rakendab õpetaja Kaire oma ainetundides ja vahetundides Liikuma Kutsuva Kooli põhimõtteid ning lõimib põnevaid liikumistegevusi projektõppesse. 

Õpetaja Kaire on olnud aastaid koolisisese algklasside emakeelenädala üks korraldajatest. Kaire eestvedamisel on lapsed saanud osa kohtumistest lastekirjanike, muinasjutuvestjate ja näitlejatega.

Miks õpetaja Kaire väärib lastevanemate hinnangul kuu klassijuhataja tunnustust?

“Õpetaja Kaire on alati oma laste jaoks olemas. Ta annab iga hetk endast parima, et kõikidel lastel oleks kõige parem koolipäev.”

“Kaire on oma klassile väga pühendunud. Armastab oma lapsi väga. On õppetöös nõudlik, samas ka toetav. Oskab hoida lastevanematega tihedat ja asjalikku kontakti. Suurepärane esimene õpetaja!”

“Õpetaja Kaire suudab oma erinevatele õpilastele läheneda just nii, nagu nad vajavad. Suur empaatiavõime ning nõudlikkus teevad temast väga hea õpetaja. On tunda, et ta hoiab oma klassi väga.”

“Hooliv, nõudlik, märkav, töökas, abivalmis, põhjalik, sõbralik, mõistev, empaatiline, kannatlik, toetav, siiras, avatud südamega, eeskujuks oma klassile.”

“Ta on alati olemas! Ta aitab, ta teeb rohkem, kui vaja! Pole näinud teist nii hingega oma töö tegijat kui meie õpetaja Kaire!”

Oma kool on õpetaja Kairele tähtis: “Ma soovin, et me kõik oskaksime vabaneda inimese olemise sellest poolest, mis toob teistele ja meile endale kannatusi, ja saaksime rohkem kontakti selle poolega, mis muudab meid hoolivaks, kaastundlikuks ning naeratavaks. Tallinna 32. Keskkool on nagu teine kodu, sest siin on armsad ja head inimesed!”

Aitäh Sulle, kallis ja suure südamega õpetaja Kaire, Sinu töö ja pühendumuse eest!

Viimati muudetud 05.05.2021.