Koolisisesest esseekonkursist

Loomise kuupäev 21.02.2020

Inglise keele õpetajad viisid sel õppeaastal läbi esseekonkursi vanemale kooliastmele. Selleks tuli kirjutada umbes 400-sõnaline essee inglise keeles. Teemaks oli tulevik ja keskkond ning inimeste suhted sellega. Laekusid mõned huvitavad tööd, kus noored avaldasid omi mõtteid antud teemadel.

Esimese koha vääriliseks osutus 10.a klassi õpilase Triin Hiiekivi essee The Future Will Be Green Or Not At All. Teise koha sai Annaliisa Lipp 9.a klassist, kes kirjutas essee Making Difference. Kolmanda koha vääriliseks kuulutas žürii Caroline Murumägi 11.a klassist, kelle essee teemaks oli Bernard Shaw tsitaat Progress Is Impossible Without Change, And Those Who Cannot Change Their Minds Cannot Change Anything.

Uute kirjutamisteni!

Viimati muudetud 27.02.2020.