Liikumispaus igasse tundi!

Loomise kuupäev 06.05.2022

Nutikuu tegemised toimusid sellel kevadel koostöös kooli Terviseaktiiviga. Meie koolis oli tänavuse nutikuu üleskutseks “Liikumispaus igasse tundi!”. Tervisele on kasulik, kui istumise vahepeal natuke liigume. 4. aprillist kuni 22. aprillini kogusime infot tundides toimuvate liikumispauside kohta. Saime teada, et selles ajavahemikus toimus 222 liikumispausi algklassides (kokku 14 klassis) ja 45 liikumispausi 5.-12. klassides (6 klassis). Lisaks kogusime näiteid liikumispausidest. 

 

Täname klassiõpetajaid ja algklasside aineõpetajaid, kes olid nõus kolleegidega jagama oma klassides hästi toiminud liikumispauside kirjeldusi!
 

Aitäh Nutikuu väljakutses ka kõige aktiivsemalt osalenud klassile! 

Pildil on 6.b klassi esindus koos auhindadega. Foto autor: Anne Tiits.

Meie kool korraldas nutikuu raames ka Tallinna koolide 5.-9. klassidele liikumispauside konkursi. Liikumispausi idee tuli digitaalselt vormistada, et seda saaks ka teistega jagada. Selgus, et hea meelega soovitakse kaasa teha ka väga lihtsaid liikumis- või heaolupause, näiteks kuulata pisut rahustavat muusikat või tantsida koos või olla lihtsalt vaikselt ja keskenduda iseendale.

Põhikooli liikumispauside konkursi parimad ideed leiab veebilehelt https://digitaip.ee/digimaailmas-ellujaamisharjutused-pohikoolile/link opens on new page

Aitäh kõigile, kes liikumispause tegid, infot jagasid ja liikumispauside ideid välja pakkusid!

Konkurss on selleks korraks lõppenud, kuid liikumispausidega tunnid jätkuvad. Väike liikumis- või heaolupaus võiks ka edaspidi põhikooli ainetundides oma koha leida.

Nutikuu korraldajad olid haridustehnoloog Anne Tiits, õppealajuhataja ja Terviseaktiivi liige Kaie Belkov, Terviseaktiivi juht Berit Soomere.

Aitäh nutikuu korraldusmeeskonnale!

Viimati muudetud 06.05.2022.