Märtsikuu klassijuhataja on Rita Laur-Reinumägi

Loomise kuupäev 31.03.2021

Märtsikuu klassijuhataja selgus koolitöötajatest kolleegide tagasiside põhjal. Kuu klassijuhataja tunnustuse saajaks on 7.c klassijuhataja ning põhikooli õppealajuhataja Rita Laur-Reinumägi.

Rita asus Tallinna 32. Keskkoolis õppealajuhatajana tööle 2018. aasta jaanuaris. Sama aasta septembrist sai temast ka 5.c klassi klassijuhataja. Tänaseks on üheskoos jõutud 7. klassi.

Rita saab oma klassiga meisterlikult hakkama: ta on tugeva selgrooga nõudlik juht, kellel ent on ka hea huumorimeel ja motiveerimisoskus. Ritas on palju ettevõtlikkust ning tahtmist korraldada ja organiseerida. Talle on oluline kasvatada tolerantseid ja tarku noori ning ühiste tegemiste läbi nende silmaringi avardada.

Rita on oma klassile organiseerinud rohkelt põnevat: palju on käidud teatris, kinos, muuseumis, spaaski ning peetud maha mitmeid klassiõhtuid. 5. klassi lõpetamise puhul oli kogu klass kutsutud klassijuhataja juurde koju, sest just seal - Põltsamaal - peeti 5. klassi lõpuüritus. Lisaks eelpool toodule osales Rita oma 5. klassi huviliste tüdrukutega Maijooksul. Sealt pärineb ka käesolevat juttu illustreeriv pilt. Kahjuks viimasel aastal pole epidemioloogiline olukord lasknud klassiga kuigi palju ette võtta, siiski on Rita oma 7. klassiga tänavu jõudnud nii teatrisse kui ka Pääsküla rappa, aga ka Taevaskotta tõukekelgumatkale.

Rita klass on alati võtnud aktiivselt osa ka kooliüritustest - olgu see siis võistlemine Playboxil või oma kooli päeva köieveos. Rita on sellistes olukordades alati klassi kõrval neid ergutamas või lausa koos nendega laval. Samuti on Rita alati julgustanud oma klassi nutikamaid ja võimekamaid õpilasi osa võtma konkurssidest, võistlustest, olümpiaadidest. Tänu Rita järjepidevale ergutamisele ja toetamisele on reeglina tagasi tuldud ka tublide tulemustega. Kõige suurem töövõit siinkohal on aga see, et 7.c klassis on õppimine popp.

Rita on lapsi osavalt suunanud märkama end ümbritsevat. 6. klassis hakati klassijuhataja eestvedamisel loomaaias surikaatide vaderiks ning osaleti koos klassijuhataja Rita ja vene keele õpetaja Svetlana Ambrega Tallinna Ülikooli tudengite projektis “Koolirõõmu loojad”, mille raames sõlmiti sõprussuhted Tallinna Mustjõe Gümnaasiumi ühe 6. klassiga. 7. klassis tehti koostööd Ida-Tallinna Keskhaigla Taastus- ja Hooldusravikliiniku ning Keila õendushaiglaga.

Kõik need  ühistegemised on kindlasti tugevdanud klassi ühtekuuluvustunnet ning üpris sagedane on olukord, et vahetunni ajal on Rita kui õppealajuhataja kabinet täis tema klassi lapsi, kes jagavad oma päevamuljeid.

Koolitöötajatest kolleegid hindavad klassijuhataja Ritat kõrgelt: Ritale on väga oluline ka see, et tema klassi õpilastel läheks õppetöös hästi, et kõik pingutaks ning annaks oma parima. Ta jõuab lisaks ühistele oma klassi tundidele tegeleda oma klassi õpilastega ka individuaalselt. Rital on väga hea kontakt ja tiheda koostöö ka oma klassi lastevanematega. Rita ei pelga oma klassi murelaste eest seista, kui selleks vajadust peaks olema, ega ka neilt kohustuste täitmist nõudma, kui selleks peaks vajadust olema.

Kolleegid hindavad seda, et Rita...

  • on alati oma klassi asjadega kursis ning annab vahetult infot ja selgitusi õpilasi puudutavate tähelepanekute kohta;
  • klassi lapsed on kohusetundlikud ja töökad;
  • tegeleb väga operatiivselt oma laste abistamise ja toetamisega ning kutsub vajadusel abivajajaid kooli õppima ka distantsõppe ajal;
  • oskab oma klassi motiveerida, nendega argumenteerida ning neid õiges suunas juhtida;
  • oskab kiita, oskab laita, oskab nii, et ikka aitab :)

Suur aitäh ja palju õnne, klassijuhataja Rita!

Viimati muudetud 31.03.2021.