Meie kooli gümnasistid Erasmus+ programmiga Leedus

Loomise kuupäev 02.06.2023

Maikuu alguses oli kaheksal meie kooli gümnaasiumiõpilasel võimalus osaleda Leedus toimuval Erasmus+ programmis. Erasmus+ programm on Euroopa Liidu hariduse, koolituse, noorte ja spordi toetusprogramm. Programm leidis aset Elniakampises, mis asub Vilniusest umbes 40-minutilise bussisõidu kaugusel. Programmis oli osalejaid neljast rahvusest: eestlased, rumeenlased, slovakid ja leedulased. 

Projekti ''The BIG Picture'' teemadeks olid filmindus ja ettevõtlus, selle raames pidid noored projekti vältel looma erinevaid filme ja reklaamvideoid. Kõik osalejad pidid ka läbi viima ühe sessiooni, kus räägiti iga rahvuse kohalikest ettevõtluse ja filminduse võimalustest.

Erasmus+ programm arendab inimest mitmekülgselt. Ühes Erasmuse projektis õpib osaleja tundma teisi kultuure. Projektis ‘‘The BIG Picture’’ oli noortel neljal õhtul erinevaid kultuure tutvustavad õhtud. Iga riik oli ette valmistanud ettekande, mis oli interaktiivne ja tutvustas kohalikku tantsu ja eluolu, lisaks olid kõik rahvused kaasa võtnud süüa ja juua, mida pakkuda teistele maitsmiseks. 

Lisaks uutele kultuuridele õpib Erasmuses ka teiste riikide keeli. Kui mitte väga palju, siis vähemalt mõned kergemad väljendid jäävad meelde nagu näiteks tere, aitäh, head aega, ma armastan sind. Kuid see ei ole veel kõik, lisaks areneb iga osaleja projekti vältel. Erasmus on oma projektid üles ehitanud nii, et igas projektis kogeksid osalejad teisi kultuure, multikultuursust, areneksid inimesena ja palju muud. Olgu selleks siis uus tehnoloogiline või hoopis kirjanduslik teadmine. Väga palju areneb osalejatel grupitööoskus, sest kompromissidele ja ühistele otsustele tuleb jõuda võhivõõrastega. Lisaks viiakse läbi mitmeid mänge, kus tuleb rakendada meeskonnatööd.

Elada mitmekümne inimesega ühe katuse all 10 päeva järjest on väljakutse. Tuleb arvestada teistega ja nende igapäevaste harjumustega. Erasmus+ programm avardab silmaringi ja õpetab eluks vajalikke oskusi. Erasmuses tutvud esimesel päeval võõraste inimestega ja kasvad nendega perekonnaks kokku projekti jooksul.

Erasmus+ projekti ''The BIG Picture'' rahastas Euroopa Liit.

Viimati muudetud 14.06.2023.