Meie maailmanädal pälvis Mondo konkursil esikoha

Loomise kuupäev 03.02.2019

Meie kooli sügisene maailmanädal võitis MTÜ Mondo korraldatud maailmapäevade konkursi. Žürii hindas eriti kõrgelt maailmahariduse lõimingut ainetundidesse, sündmuse ülekoolilisust ja mitmekesisust.

Aitäh kõigile kaasalööjatele - UNESCO meeskonna eestvedajale ajalooõpetajale Maarit Jõemägile, samuti kõigile aineõpetajatele, õpilastele ja külalistele -, et olite valmis uut traditsiooni koolis alustama!

On iganes vahva, et meie koolist võrsuvad aktiivsed ja hoolivad maailmakodanikud!

Viimati muudetud 27.02.2020.