Oma kooli päeva ja Eesti Vabariigi 106. aastapäeva kontsertaktused

Loomise kuupäev 16.02.2024

Oma kooli päeva ja Eesti Vabariigi 106. aastapäeva kontsertaktused toimuvad 23. veebruaril aulas.

Kokku kolme kogunemise jooksul tähistame nii oma kooli kui ka koduriiki. Õpetajate streigi tõttu jäi meil ära oma kooli päev, kuid traditsioonilised tunnustused ja toredad etteasted ilmestavad koos vabariigi aastapäeva etteastete ja tiitlitega neid aktuseid. Seega laulame nii koolilaulu kui ka Eesti hümni, näeme nii pidulikemaid kui ka lõbusamaid etteasteid, et need kaks olulist päeva saaksid tähistatud!

Kontserdil näeb nii muusikat kui ka tantsu, üllatusi ja tagasivaateid. Kuulutatakse välja andekate laste tiitlite saajad, kooli väärtuste kandja, kooli vaimu hoidjad jpm.

Kontsertaktus on osa koolipäevast! 
Riietu pidupäevale vastavalt.

Tunniplaan 1. ja 4. klass

2. ja 3. klass

5.-9. klass

10.-12. klass

1. tund

Ainetund - Ainetund Ainetund

2. tund

Ainetund - Ainetund Ainetund

3. tund

1.-4. klass sööma

1.-4. klass sööma

AKTUS aulas

Ainetund

4. tund

AKTUS aulas

AKTUS aulas Ainetund / 7.-8. klass sööma  Ainetund

5. tund

- Ainetund

Ainetund / 9. klass sööma

AKTUS aulas

6. tund

- Ainetund -

10.-12. klass sööma

Kõik koju koolivaheajale

Plakati autor on Leela Mia Auväärt.

Viimati muudetud 16.02.2024.