Täiendav vastuvõtt gümnaasiumiklassidesse 2021 sügiseks

Loomise kuupäev 07.06.2021

2021/2022. õppeaasta 11. ja 12. klassi toimuvad sisseastumiskatsed neljapäeval, 17. juunil algusega kell 9.30.

Lisaks vestlusele tuleb kandidaatidel kohapeal sooritada sisseastumistestid eesti keeles, matemaatikas ja inglise keeles.

Kaasa palun võtta:

  • pildiga isikut tõendav dokument,
  • kirjutusvahend ja väljavõte varasematest gümnaasiumiõpingutest (hinnetelehe, klassitunnistuse või õpinguraamatu koopia),
  • põhikooli lõputunnistuse ja selle juurde kuuluva hinnetelehe koopia.


Kandideerimisest huvitunud, pange end katsetele kirja hiljemalt 15. juuniks SIINlink opens on new page.

Vajadusel täpsustav info gümnaasiumi õppealajuhataja Kerstin Vessikult: kerstin.vessik@32kk.edu.eelink opens on new page

Viimati muudetud 07.06.2021.