Tänu kaasava eelarve projektile tuleb koolimajja lebonurk

Loomise kuupäev 05.06.2023

Mõned aastad tagasi käivitasid MTÜ Korruptsioonivaba Eesti ja SA Eesti Koostöö Kogu üle-Eestilise koolidele suunatud kaasava eelarvestamise projekti. Samal viisil nagu kohalikud omavalitsused annavad oma elanike võimaluse linna või valla eelarve kujundamisel kaasa rääkida on ka õpilastel antud projekti kaudu võimalus oma koolile teha ettepanekuid, kuidas suunata eelarvevahendeid  koolielu parandamiseks.

Ettevõtmise eesmärk on suurendada õpilaste teadlikkust demokraatlikest otsustusprotsessidest ning aktiveerida neid koolielus kaasa rääkima. Oluline, et koolis ei õpitaks lihtsalt teoreetiliselt, mis on demokraatia, vaid, et saadaks ka päriseluline kaasa rääkimise ja koos otsustamise kogemuse. See loob eeldused tugevama kogukonna ja kodanikuühiskonna arenguks.

Selle õppeaasta oktoobrikuust alates käis õpetaja Ulla Herkeli eestvedamisel koos erinevatest gümnaasiumiklassidest pärit huviliste rühm, kes uurisid, mis on kaasav eelarve; kuidas Mustamäel kaasatakse kogukonda otsuste langetamisse; mil viisil saab kokku kooli eelarve ja milliseid valikuid tuleb koolijuhil teha; mis on kaasav demokraatia ning kuidas märgata korruptsiooni; kuidas arendada endas kaasarääkimise ja kuulamise oskust. Nendele küsimustele vastuste leidmiseks kohtusid noored mitmete külalistega: kodanikuaktivist Maarja Tinn, Urmas Kõpp Mustamäe linnaosavalitsusest, Steven-Hristo Evestus MTÜst Korruptsioonivaba Eesti, direktor Maarja Merigan ning Maiu Lauring MTÜ Demokraatriatrenn. Lisaks toetas projekti õnnestumist koolituste ja hea sõnaga SA Eesti Koostöö Kogu.

Õpilased arutasid ühistel kohtumistel läbi, millised võiksid olla meie kooli õpilaste peamised murekohad igapäevases koolielus, ning pakkusid välja erinevaid ideid, kuidas neid lahendada võiks. Kõigi ideede juures arvestati, et sellel oleks võimalikult lai mõju kogu kooliperele ning et ideed oleksid jätkusuutlikud. Kokku sõnastati 18 probleemi ja konkreetset lahendusettepanekut. Mõned mõtted aruteludelt:

 • Päev on pikk, kõht on tühi..  Lahendus oleks külmkapp õpilastele, et saaks kodust lõuna kaasa võtta!
 • Koolil võiks olla katusega rattaparkla. Soodustaks rattaga koolis käimist, edendab rohelist mõtlemist!
 • WCdes võiks olla käte kuivatamiseks korduvkasutatav rull, sest tahaks alati käsi kuivatada ning paberi raiskamist oleks nii vähem.
 • Päikesepaneelid katusele! Teeme koolis rohepöörde, odav elekter oleks hea.
 • Jalgpalliväljaku võrk, et pallid ei lendaks väljakult autode ja inimeste pihta.
 • Väikeloomad kooli! See vähendaks stressi, suurendaks (looduse)armastust, bioloogia eluline õpe.
 • Laadimispunkt juhtmevaba laadija -  paljud koolitööd on internetis, aga koolis on pistikuid vähe.
 • Vending machine toidule - see oleks kasulik kõigile, sest puhvet läheb liiga vara (enne 15:30) kinni, kuid paljud meie kooli õpilased ja töötajad viibivad koolis pikemalt ning jäävad nälga.
 • Kompostrid kooli - aitaks taaskasutada bioprügi.

Lõplikkusse valikusse jäi kolm ideed:

 • Samblasein - loob silmailu ja värskust. Pakub rohelust ja mõnusat keskkonda. Parandab õhukvaliteeti ja vähendab müra.
 • Kõrged kraanikausid - õpilased ja ka koolitöötajad saavad oma pudeleid mugavalt kraanidest täita, sest praegu ei mahu pudelid kraanide alla. Samuti propageerib projekt oma pudelite kasutust.
 • Lebola - istumiskohti pole praegu piisavalt! Lebola asendaks kõvad pingid mugavama võimalusega.

15.-19. mail said kõik soovijad anda oma e-hääle enim meeldivama või kasulikuna tunduva idee poolt Rahvaalgatus.ee lehel - kokku anti 101 e-häält.

26.mail sai hääletada traditsiooniliselt pabersedeliga  - kokku anti 265 häält.

Koolipere hääletustulemus oli järgmine:

 • Samblasein - 38 häält
 • Kõrged kraanikausid -133 häält
 • Lebola - 186 häält

Seega saab kooli eelarvest 800 eurot idee Lebola, et luua koolimajja üks mõnus puhkenurk.

Aitäh kaasava eelarve projektis osalejatele:
10.A - Jakob Henrik Koppel, Kristofer-Steven Kuldma, Lotta Perillus
11.A - Daniela Sofia Domingues, Karoliina Emilie Mätlik, Gretel Nigul, Anette Paldrok
11.B - Mihkel Kersa, Oliver Kiisk, Evaliis Läll
12.A - Joonas Markus Meiorg, Edvard Pill
12.B - Romina Kalle, Liisa Riin Linno, Kelli Pikka, Anete Pukk, Kati Britta Moora
12.D - Laura-Maris Kuldsaar-Adamson

ja loomulikult kõigile hääletajatele :)

Ulla Herkel
kaasava eelarve projekti eestvedaja

Viimati muudetud 06.06.2023.