Vastuvõtt

I klassi astumineÕigusaktid

Vastuvõttu esimesse klassi reguleerivad Tallinna Linnavalitsuse 21. detsembri 2011 määrus nr 132 “Elukohajärgse kooli määramise tingimused ja kord” (määruse muutmine 18.11.2016) ja Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus (§9 ja 10). Koolikohustuslikust east noorema lapse kooli vastuvõtmist reguleerib Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 7 lg 5.

Koolikohustuslik on laps, kes saab 1. oktoobriks 7-aastaseks.

Olulised tähtajad kooli astumisel 2021. aastal:

 • Avatud uste päevi 1. klassi astuda soovivate laste vanematele sel aastal ei toimu. 1. klassi astumisega seotud küsimuste korral pöörduda Kaie.Belkov@32kk.edu.ee

 • 1.-15. märtsini toimub kooli määramise taotluste esitamine digitaalselt e-Kooli kaudu (NB! eKooli keskkonda saab siseneda 1. märtsist) või paberkandjal Tallinna Haridusametis (Estonia pst 5a, III korrus E 08.15-17.45; T, K, N 08.15-16.45 ja R 08.15-15.45). Paberkandjal esitatava taotluse vormid on kättesaadavad haridusameti kodulehel. Siin on õpetusvideo, kuidas e-koolis kooli taotlust teha.

 • Hiljemalt 20. mail teavitab Tallinna Haridusamet lapsevanemaid elukohajärgsest koolist eKooli kaudu e-posti aadressil (kui taotlus on esitatud eKooli kaudu) või lapse rahvastikuregistri järgsel aadressil (kui taotlus on esitatud paberil).

 • Hiljemalt 10. juuniks tuleb lapsevanemal koolile teatada, kas laps hakkab määratud koolis õppima või mitte. Kinnitamata koolikohad jäävad vabaks. Teatamine toimub läbi eKooli keskkonna koolikutse kinnitamisega. Juhul, kui saite Haridusameti teate paberkandjal, siis e-kirja saatmisega aadressile Kaie.Belkov@32kk.edu.ee

 • Palume 10. juuniks edastada aadressil kool@32kk.edu.ee järgmised dokumendid:

 • Nõutavad dokumendid on:

  • lapsevanema kirjalik digiallkirjastatud avaldus (kooli poolt välja töötatud vorm)
  • koolivalmiduskaart (väljastab koolieelne lasteasutus)
  • lapse isikut tõendava dokumendi koopia
  • dokumentide esitaja isikut tõendava dokumendi koopia (lapsevanem ei pea taotlusele lisama enda isikut tõendavat dokumenti digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse esitamise korral.)
  • tervisekaart (väljastab perearst)
  • LISAKS tuleb saata digitaalne dokumendifoto õpilaspileti jaoks jpg või png formaadis aadressil foto@32kk.edu.ee. Faili pealkirjaks palume panna lapse isikukoodi.
  • Kui puudub võimalus saata digiallkirjastatud avaldus, siis palume võtta ühendust kooli sekretäriga tel 6579 952 E-R kl 9.00-14.00.
 • Koolil on õigus vabaks jäänud õppekohad komplekteerida alates 11. juunist.

 • Kui haridusamet ei määranud õpilasele koolikohta Tallinna 32. Keskkooli, siis saab lapsevanem esitada Tallinna 32. Keskkoolile avalduse vabanevale õppekohale 20. maist 10. juunini. Vabanenud õppekohtade komplekteerimine algab 11. juunil ja toimub avalduste laekumise ajalise järjekorra alusel.

 • NB! 2021/2022 õppeaastal kooli astunud lapsed õpivad 2. ja 3. klassis õhtupoolses vahetuses.

 • Laps saab olla ainult ühe kooli õpilaskandidaat. Juhul, kui vanem soovib kooli vahetada, teatab ta oma soovist koolile kirjalikult. Kool, saades vastava taotluse, arvab õpilaskandidaadi esialgsest nimekirjast välja.

6-aastaselt kooli astuvad lapsed:

6-aastaste laste vanematel, kes soovivad oma lapse kooli panna, tuleb sellest hiljemalt 1. maiks teavitada Tallinna Haridusametit. Juhul kui seda ei ole tehtud, saab 6-aastane laps kooli astuda kooli nõusolekul ja vabade kohtade olemasolul pärast 23. juunit.

Koolikohustuslikust east noorema lapse vanem esitab haridusametile 1. -15. märtsini elukohajärgse kooli määramise taotluse, lisades taotlusele lasteaia hinnangu või Tallinna ja Harju maakonna nõustamiskomisjoni soovituse lapse koolivalmiduse kohta. Täpsem info Tallinna Haridusameti kodulehel.

Teavituskohustus koolikoha määramisest loobumisel

Juhul, kui laps on Eesti rahvastikuregistri järgi Tallinna elanik, kuid ei asu õppima Tallinna munitsipaalkooli esimeses klassis, tuleb lapsevanemal sellest kindlasti teavitada Tallinna Haridusametit.

Täiendav info 1. klassi astumise kohta Tallinna Haridusameti kodulehelt.
 

Õigusaktid

Vastuvõttu esimesse klassi reguleerivad Tallinna Linnavalitsuse 21. detsembri 2011 määrus nr 132 “Elukohajärgse kooli määramise tingimused ja kord” (määruse muutmine 18.11.2016) ja Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus (§9 ja 10). Koolikohustuslikust east noorema lapse kooli vastuvõtmist reguleerib Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 7 lg 5.

Koolikohustuslik on laps, kes saab 1. oktoobriks 7-aastaseks.

Olulised tähtajad kooli astumisel 2021. aastal:

 • Avatud uste päevi 1. klassi astuda soovivate laste vanematele sel aastal ei toimu. 1. klassi astumisega seotud küsimuste korral pöörduda Kaie.Belkov@32kk.edu.ee

 • 1.-15. märtsini toimub kooli määramise taotluste esitamine digitaalselt e-Kooli kaudu (NB! eKooli keskkonda saab siseneda 1. märtsist) või paberkandjal Tallinna Haridusametis (Estonia pst 5a, III korrus E 08.15-17.45; T, K, N 08.15-16.45 ja R 08.15-15.45). Paberkandjal esitatava taotluse vormid on kättesaadavad haridusameti kodulehel. Siin on õpetusvideo, kuidas e-koolis kooli taotlust teha.

 • Hiljemalt 20. mail teavitab Tallinna Haridusamet lapsevanemaid elukohajärgsest koolist eKooli kaudu e-posti aadressil (kui taotlus on esitatud eKooli kaudu) või lapse rahvastikuregistri järgsel aadressil (kui taotlus on esitatud paberil).

 • Hiljemalt 10. juuniks tuleb lapsevanemal koolile teatada, kas laps hakkab määratud koolis õppima või mitte. Kinnitamata koolikohad jäävad vabaks. Teatamine toimub läbi eKooli keskkonna koolikutse kinnitamisega. Juhul, kui saite Haridusameti teate paberkandjal, siis e-kirja saatmisega aadressile Kaie.Belkov@32kk.edu.ee

 • Palume 10. juuniks edastada aadressil kool@32kk.edu.ee järgmised dokumendid:

 • Nõutavad dokumendid on:

  • lapsevanema kirjalik digiallkirjastatud avaldus (kooli poolt välja töötatud vorm)
  • koolivalmiduskaart (väljastab koolieelne lasteasutus)
  • lapse isikut tõendava dokumendi koopia
  • dokumentide esitaja isikut tõendava dokumendi koopia (lapsevanem ei pea taotlusele lisama enda isikut tõendavat dokumenti digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse esitamise korral.)
  • tervisekaart (väljastab perearst)
  • LISAKS tuleb saata digitaalne dokumendifoto õpilaspileti jaoks jpg või png formaadis aadressil foto@32kk.edu.ee. Faili pealkirjaks palume panna lapse isikukoodi.
  • Kui puudub võimalus saata digiallkirjastatud avaldus, siis palume võtta ühendust kooli sekretäriga tel 6579 952 E-R kl 9.00-14.00.
 • Koolil on õigus vabaks jäänud õppekohad komplekteerida alates 11. juunist.

 • Kui haridusamet ei määranud õpilasele koolikohta Tallinna 32. Keskkooli, siis saab lapsevanem esitada Tallinna 32. Keskkoolile avalduse vabanevale õppekohale 20. maist 10. juunini. Vabanenud õppekohtade komplekteerimine algab 11. juunil ja toimub avalduste laekumise ajalise järjekorra alusel.

 • NB! 2021/2022 õppeaastal kooli astunud lapsed õpivad 2. ja 3. klassis õhtupoolses vahetuses.

 • Laps saab olla ainult ühe kooli õpilaskandidaat. Juhul, kui vanem soovib kooli vahetada, teatab ta oma soovist koolile kirjalikult. Kool, saades vastava taotluse, arvab õpilaskandidaadi esialgsest nimekirjast välja.

6-aastaselt kooli astuvad lapsed:

6-aastaste laste vanematel, kes soovivad oma lapse kooli panna, tuleb sellest hiljemalt 1. maiks teavitada Tallinna Haridusametit. Juhul kui seda ei ole tehtud, saab 6-aastane laps kooli astuda kooli nõusolekul ja vabade kohtade olemasolul pärast 23. juunit.

Koolikohustuslikust east noorema lapse vanem esitab haridusametile 1. -15. märtsini elukohajärgse kooli määramise taotluse, lisades taotlusele lasteaia hinnangu või Tallinna ja Harju maakonna nõustamiskomisjoni soovituse lapse koolivalmiduse kohta. Täpsem info Tallinna Haridusameti kodulehel.

Teavituskohustus koolikoha määramisest loobumisel

Juhul, kui laps on Eesti rahvastikuregistri järgi Tallinna elanik, kuid ei asu õppima Tallinna munitsipaalkooli esimeses klassis, tuleb lapsevanemal sellest kindlasti teavitada Tallinna Haridusametit.

Täiendav info 1. klassi astumise kohta Tallinna Haridusameti kodulehelt.