Vastuvõtt

I klassi astumineAVATUD USTE PÄEV 1. klassi astuvate laste vanematele

Õigusaktid

Vastuvõttu esimesse klassi reguleerivad Tallinna Linnavalitsuse 21. detsembri 2011 määrus nr 132 “Elukohajärgse kooli määramise tingimused ja kord” (määruse muutmine 18.11.2016) ja Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus (§9 ja 10). Koolikohustuslikust east noorema lapse kooli vastuvõtmist reguleerib Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 7 lg 5.

Koolikohustuslik on laps, kes saab 1. oktoobriks 7-aastaseks.

Olulised tähtajad kooli astumisel 2023. aastal:

 • Avatud uste päevad tulevastele 1. klassi lastevanematele toimub 15. veebruaril 2023. 1. klassi astumisega seotud küsimuste korral pöörduda evely.timuska@32kk.edu.ee
 • 1.-15. märtsini toimub kooli määramise taotluste esitamine digitaalselt e-Kooli kaudu (NB! eKooli keskkonda saab siseneda 1. märtsist) või paberkandjal Tallinna Haridusametis (Estonia pst 5a, III korrus E 08.15-17.45; T, K, N 08.15-16.45 ja R 08.15-15.45). Paberkandjal esitatava taotluse vormid on kättesaadavad haridusameti kodulehel. Siin on õpetusvideo, kuidas eKoolis taotlust teha.
 • Hiljemalt 20. mail teavitab Tallinna Haridusamet lapsevanemaid elukohajärgsest koolist eKooli kaudu e-posti aadressil (kui taotlus on esitatud eKooli kaudu) või lapse rahvastikuregistri järgsel aadressil (kui taotlus on esitatud paberil).
 • Hiljemalt 10. juuniks tuleb lapsevanemal koolile teatada, kas laps hakkab määratud koolis õppima või mitte. Kinnitamata koolikohad jäävad vabaks. Teatamine toimub läbi eKooli keskkonna koolikutse kinnitamisega. Juhul, kui saite Haridusameti teate paberkandjal, siis e-kirja saatmisega aadressile Evely.Timuska@32kk.edu.ee
 • Palume 15. juuniks edastada aadressil kool@32kk.edu.ee järgmised dokumendid:
 • lapsevanema kirjalik digiallkirjastatud avaldus (kooli poolt välja töötatud vorm);
 • koolivalmiduskaart selle olemasolul (väljastab koolieelne lasteasutus);
 • lapse isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte;
 • dokumentide esitaja (lapsevanema) isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte (vanem ei pea taotlusele lisama enda isikut tõendavat dokumenti digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse esitamise korral);
 • LISAKS tuleb saata digitaalne dokumendifoto õpilaspileti jaoks jpg või png formaadis aadressil foto@32kk.edu.ee. Faili pealkirjaks palume panna lapse isikukoodi.
 • Kui puudub võimalus saata digiallkirjastatud avaldus, siis palume võtta ühendust kooli sekretäriga tel 6 579 952 E-R kl 9.00-14.00.

Juhul, kui vanem soovib kinnitatud koolikohast enne õppeaasta algust loobuda, teatab ta oma soovist koolile kirjalikult hiljemalt 10. juuniks.

Koolil on õigus vabaks jäänud õppekohad komplekteerida alates 11. juunist.

Kui haridusamet ei määranud õpilasele koolikohta Tallinna 32. Keskkooli, siis saab lapsevanem esitada Tallinna 32. Keskkoolile avalduse vabanevale õppekohale 20. maist 10. juunini. Vabas vormis ja digiallkirjastatud avalduse palume saata aadressil kool@32kk.edu.ee.

Vabanenud õppekohtade komplekteerimine algab 11. juunil ja toimub avalduste laekumise ajalise järjekorra alusel.

Kui vabu õppekohti ei teki, teavitab kool avalduse esitanud lapsevanemaid sellest 11. juunil.

NB! 2023/2024 õppeaastal kooli astunud lapsed õpivad 2. ja 3. klassis õhtupoolses vahetuses.

6-aastaselt kooli astuvad lapsed:

6-aastaste laste vanematel, kes soovivad oma lapse kooli panna, tuleb sellest hiljemalt 1. maiks teavitada Tallinna Haridusametit. Juhul kui seda ei ole tehtud, saab 6-aastane laps kooli astuda kooli nõusolekul ja vabade kohtade olemasolul pärast 23. juunit.

Koolikohustuslikust east noorema lapse vanem esitab haridusametile 1. -15. märtsini elukohajärgse kooli määramise taotluse, lisades taotlusele lasteaia hinnangu või Tallinna ja Harju maakonna nõustamiskomisjoni soovituse lapse koolivalmiduse kohta. Täpsem info Tallinna Haridusameti kodulehel.

Teavituskohustus koolikoha määramisest loobumisel

Juhul, kui laps on Eesti rahvastikuregistri järgi Tallinna elanik, kuid ei asu õppima Tallinna munitsipaalkooli esimeses klassis, tuleb lapsevanemal sellest kindlasti teavitada Tallinna Haridusametit.

Täiendav info 1. klassi astumise kohta Tallinna Haridusameti kodulehelt.

AVATUD USTE PÄEV 1. klassi astuvate laste vanematele

Õigusaktid

Vastuvõttu esimesse klassi reguleerivad Tallinna Linnavalitsuse 21. detsembri 2011 määrus nr 132 “Elukohajärgse kooli määramise tingimused ja kord” (määruse muutmine 18.11.2016) ja Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus (§9 ja 10). Koolikohustuslikust east noorema lapse kooli vastuvõtmist reguleerib Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 7 lg 5.

Koolikohustuslik on laps, kes saab 1. oktoobriks 7-aastaseks.

Olulised tähtajad kooli astumisel 2023. aastal:

 • Avatud uste päevad tulevastele 1. klassi lastevanematele toimub 15. veebruaril 2023. 1. klassi astumisega seotud küsimuste korral pöörduda evely.timuska@32kk.edu.ee
 • 1.-15. märtsini toimub kooli määramise taotluste esitamine digitaalselt e-Kooli kaudu (NB! eKooli keskkonda saab siseneda 1. märtsist) või paberkandjal Tallinna Haridusametis (Estonia pst 5a, III korrus E 08.15-17.45; T, K, N 08.15-16.45 ja R 08.15-15.45). Paberkandjal esitatava taotluse vormid on kättesaadavad haridusameti kodulehel. Siin on õpetusvideo, kuidas eKoolis taotlust teha.
 • Hiljemalt 20. mail teavitab Tallinna Haridusamet lapsevanemaid elukohajärgsest koolist eKooli kaudu e-posti aadressil (kui taotlus on esitatud eKooli kaudu) või lapse rahvastikuregistri järgsel aadressil (kui taotlus on esitatud paberil).
 • Hiljemalt 10. juuniks tuleb lapsevanemal koolile teatada, kas laps hakkab määratud koolis õppima või mitte. Kinnitamata koolikohad jäävad vabaks. Teatamine toimub läbi eKooli keskkonna koolikutse kinnitamisega. Juhul, kui saite Haridusameti teate paberkandjal, siis e-kirja saatmisega aadressile Evely.Timuska@32kk.edu.ee
 • Palume 15. juuniks edastada aadressil kool@32kk.edu.ee järgmised dokumendid:
 • lapsevanema kirjalik digiallkirjastatud avaldus (kooli poolt välja töötatud vorm);
 • koolivalmiduskaart selle olemasolul (väljastab koolieelne lasteasutus);
 • lapse isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte;
 • dokumentide esitaja (lapsevanema) isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte (vanem ei pea taotlusele lisama enda isikut tõendavat dokumenti digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse esitamise korral);
 • LISAKS tuleb saata digitaalne dokumendifoto õpilaspileti jaoks jpg või png formaadis aadressil foto@32kk.edu.ee. Faili pealkirjaks palume panna lapse isikukoodi.
 • Kui puudub võimalus saata digiallkirjastatud avaldus, siis palume võtta ühendust kooli sekretäriga tel 6 579 952 E-R kl 9.00-14.00.

Juhul, kui vanem soovib kinnitatud koolikohast enne õppeaasta algust loobuda, teatab ta oma soovist koolile kirjalikult hiljemalt 10. juuniks.

Koolil on õigus vabaks jäänud õppekohad komplekteerida alates 11. juunist.

Kui haridusamet ei määranud õpilasele koolikohta Tallinna 32. Keskkooli, siis saab lapsevanem esitada Tallinna 32. Keskkoolile avalduse vabanevale õppekohale 20. maist 10. juunini. Vabas vormis ja digiallkirjastatud avalduse palume saata aadressil kool@32kk.edu.ee.

Vabanenud õppekohtade komplekteerimine algab 11. juunil ja toimub avalduste laekumise ajalise järjekorra alusel.

Kui vabu õppekohti ei teki, teavitab kool avalduse esitanud lapsevanemaid sellest 11. juunil.

NB! 2023/2024 õppeaastal kooli astunud lapsed õpivad 2. ja 3. klassis õhtupoolses vahetuses.

6-aastaselt kooli astuvad lapsed:

6-aastaste laste vanematel, kes soovivad oma lapse kooli panna, tuleb sellest hiljemalt 1. maiks teavitada Tallinna Haridusametit. Juhul kui seda ei ole tehtud, saab 6-aastane laps kooli astuda kooli nõusolekul ja vabade kohtade olemasolul pärast 23. juunit.

Koolikohustuslikust east noorema lapse vanem esitab haridusametile 1. -15. märtsini elukohajärgse kooli määramise taotluse, lisades taotlusele lasteaia hinnangu või Tallinna ja Harju maakonna nõustamiskomisjoni soovituse lapse koolivalmiduse kohta. Täpsem info Tallinna Haridusameti kodulehel.

Teavituskohustus koolikoha määramisest loobumisel

Juhul, kui laps on Eesti rahvastikuregistri järgi Tallinna elanik, kuid ei asu õppima Tallinna munitsipaalkooli esimeses klassis, tuleb lapsevanemal sellest kindlasti teavitada Tallinna Haridusametit.

Täiendav info 1. klassi astumise kohta Tallinna Haridusameti kodulehelt.